Zásady existencie

Poznať základy existencie
neznamená nevnímať fyzický svet
a skúmať iba jemné štruktúry bytia.
Všetko spolu súvisí.

Jedno bez druhého by nemalo zmysel.
Určite nie v našom svete.

Našou úlohou je spoznať a starať sa o svoje telo, dosiahnuť jeho plnú funkčnosť a vlastnosti. Rovnako je našou úlohou spoznať a starať sa o svoju Myseľ, odhaliť princípy myslenia, dosiahnuť ich plnú funkčnosť a ovládať princípy Mysle. Našou úlohou je objavovať krásy a zákonitosti Prírody a starať sa o ňu tak, akoby to bola naša Matka. Veď ona ňou v skutočnosti je. Cez pozorovanie svojho tela, Mysle a Prírody začíname rozumieť Svetu a Vesmíru. Jeho hĺbka sa stáva našou súčasťou a jeden pre druhého sme si domovom. Vesmír žije v nás a my žijeme v ňom. Je to úplne prirodzené…

Všetky tieto dimenzie bytia existujú súčasne. Jedna druhú nevylučujú. Jedna druhú potrebujú. Dimenzie fyzického sveta, jemného sveta a duchovného sveta jedna na druhú naväzujú. Jedna druhú udržiava v Harmónii. Jediné, čo ich oddeľuje, je obmedzená ľudská Myseľ.

Plné obsiahnutie Harmónie neznamená sústredenú snahu o harmonické fungovanie všetkých súčastí bytia. Kto sa o to snaží, dostal sa do slepej uličky nadradenej predstavy o vlastnej jedinečnosti. Aby človek dosiahol harmonické fungovanie všetkých súčastí bytia, potrebuje sa vzdať záujmu o harmonizovanie všetkých súčastí, potrebuje sa vzdať kontroly myslenia iných ľudí, ich posudzovania a poúčania. Potrebuje sa zamerať na seba. V láske. K sebe samému. K iným ľuďom. K Prírode.

Stačí zostať bdelý, vedomý si významu vlastného bytia medzi tými, kde som. Stačí zostať bez reakcie. Nereagovať neznamená potláčať. Zostať bez reakcie znamená byť absolútne pozorný k tomu, čo sa deje a nemať potrebu reagovať. Jedinou reakciou nech je vlastný príklad Dobra a Lásky voči sebe, svojim blízkym, svojej rodine a národu. Vlastný príklad v chovaní sa voči Prírode a jej zákonitostiam. Vlastný príklad v chovaní sa voči svojim rodičom, svojim deťom.

To sa dá len ak opustíte všetky nespokojnosti.

Myseľ harmonického človeka
je neustále otvorená novým možnostiam.
Každý okamih je pre ňu nový zážitok.
Každý zážitok je nová možnosť niečo sa naučiť.
Všetko v radosti a láske k životu… k bytiu.
Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.