Čo odhaľuje prítomnosť špirál dávnovekých civilizácií ?

Views: 3

Prítomnosť tajomného poriadku života na Zemi a v jej okolitom priestranstve je neodškriepiteľná. Všetko, celý Vesmír žije poriadkom, ktorý zabezpečuje život. Možno sa zdá (z pohľadu nespokojného človeka) že je tu veľa problémov, no Večný Život problém nemá. On si len zabezpečuje svoje podmienky, ktoré potrebuje k životu. A ak mu v tom niekto bráni, napríklad nespokojný človek, vysporiada sa s tým tak, aby Večný Život prežil a žil.

Vesmír je usporiadaný obdivuhodným spôsobom. Riadi sa určitými zákonmi, ktoré naša obmedzená myseľ ešte stále nepochopila. Nie je schopná pochopiť tú tajomnú silu, ktorá sa pohybuje cez súhvezdia, celým Vesmírom, Zem nevynímajúc, až po jednoduché rastlinky, ktorú túto Silu kopírujú, aby existovali.

Všetok tajomný poriadok sa pri jeho pozorovaní dostáva do Zlatého rezu. Tajomný poriadok života bol už dávnymi civilizáciami Zeme vyjadrovaný špirálou. Špirála bola prevládajúcim symbolom na Zemi už pred tisíckami rokov. Takéto špirály sú objavené vo všetkých kútoch sveta. Tisíce starovekých špirál možno nájsť po celej Európe, v Severnej Amerike, v Mexiku, v Utahu, v Austrálii, Číne, v Rusku, v takmer každej kultúre pôvodných obyvateľov Zeme.

Francúzsko, Morbihan, Gavrinis Cairn z roku 3500 pred Kristom, zdobené dosky z Gavrinisovej pasáže Stock

Staroveké špirály symbolizujú rast, expanziu a kozmickú energiu stelesnenú v slnku a nebi. Špirálová forma je zrkadlovým obrazom makrokozmu, samotného rozvíjajúceho sa vesmíru v ľudových tradíciách, špirála bola zdrojom energie a prvotnou hmotou.

Trojitá špirála v New Grange v Irsku.


Neolitické špirály staré viac ako 5 000 rokmi boli nájdené v Írsku na mieste New Grange. Vytvorenie tejto špirály sa vzťahuje na obdobie v dejinách ľudstva, keď ľudia žili v súlade so zemskými cyklami a špirálami prírody. Bola to doba, keď boli ľudia menej stotožnení so svojimi myšlienkami a viac boli stotožnení s veľkosťou a Večnosťou nekonečných svetov a s nimi spojeného života rôzneho druhu. Tieto zachované špirály pradávnych civilizácii, ktoré žili na Zemi pred nami, ukrývajú v sebe tajomstvo poznania Večného poriadku Života. Teraz sme na rade my…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.