Je problémom problém, alebo niečo iné?

Views: 0

Je typ ľudí, ktorí často premýšľajú o problémoch. Hovoria, že hľadajú riešenia, no hľadajú hlavne vinníkov. Často sa stáva, že práve častým premýšľaním o probléme, vytvorili nový problém, ktorý by nevznikol, ak by človek o probléme nepremýšľal.

Čo vedie ľudí udržiavať svoju Myseľ na tejto úrovni?

Pravdou je, že tento proces myslenia nás izoluje. Odpája nás od iných, hlbokých, zmysluplných a tvorivých možností, ktoré tento svet a aj myšlienkový svet poskytuje. Naše myslenie, naše rozhodnutia a naše činy musia byť v súlade s bytím v šťastí. Ak nie sú, vedú nás do opačnej polarity bytia a tou je nešťastie.

Ľudia sa príliš stotožňujú so svojim myslením, alebo so svojim zážitkom. Príliš sa stotožňujú so svojim pocitom. No faktom je, že my sme ľudské bytosti a nie ľudské myšlienky. Sme ľudské bytosti a nie ľudské skutky. Nie sme ani ľudské pocity.

Si Človek. Nie si myšlienka, ani skutok, ani pocit. Si Človek, ktorý vie myslieť, vie konať a vie mať z toho pocity. Alebo nevie… no v tom prípade sa s tým dá niečo urobiť. Dá sa to naučiť – to, čo nevieme. Áno, naučiť sa. Tak, ako sme sa učili všetko, keď sme boli deti. Mnohé veci sme sa naučili, kým sme si začali myslieť o sebe, že už vieme všetko a nič sa učiť nemusíme. No život nám vždy dáva lekcie, aby sme sa naučili ďalšie a ďalšie veci. Aby sme sa naučili udržiavať rovnováhu vo všetkom, čo robíme.

Rovnováhu, ktorej výsledok je
šťastie, radosť, láska
a vďačnosť životu,
že vôbec sme.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.