Koľko náboženstiev je na svete?

Views: 19

Koľko náboženstiev si ľudia vytvorili?

Náboženstvo je rôznorodý, až komplikovaný fenomén, ktorý existuje už tisícročia. Odhaduje sa, že na svete dnes existuje viac ako 4200 rôznych náboženstiev. Presne sa to nikomu nepodarilo spočítať, keďže vždy nejaké náboženstvá vznikajú a iné zanikajú. Všetky tieto náboženstvá možno rozdeliť do troch hlavných kategórií: monoteistické náboženstvá, polyteistické náboženstvá a neteistické náboženstvá.

Monoteistické náboženstvá presadzujú vieru v jedného boha, ako napr judaizmus , kresťanstvo , a islam . Tieto tri náboženstvá sú najrozšírenejšie na svete a spolu tvoria viac ako polovicu svetovej populácie.

Polyteistické náboženstvá veria vo viacerých bohov, ako napr hinduizmus , budhizmus , a Šintoizmus . Tieto náboženstvá sa praktizujú v mnohých častiach sveta, najmä v Ázii.

Neteistické náboženstvá sú tie, ktoré neveria v žiadnych bohov, ako napr džinizmus , sikhizmus , a taoizmus . Tieto náboženstvá sa praktizujú v mnohých častiach sveta, najmä v Indii a Číne.

Týchto viac ako 4200 náboženských skupín sa nikdy nepodarí zjednotiť, pretože sa nikdy nemôžu zhodnúť. A tým pádom ani dohodnúť. Svetové elity zneužívajú tento náboženský systém na riadenie ľudskej spoločnosti vo svoj vlastný prospech. Podporujú náboženské nezhody, financujú konflikty a vojny a ovládajú tak obrovské územia, nerastné suroviny, vodu a potraviny…

No aj im, rovnako ako ľuďom, uniká jedna dôležitá podstata:

Nie ten, o kom môžeme premýšľať, ale Ten, kto umožnil našej Mysli premýšľať, je Večný Stvoriteľ.


Darmo každý svojho Boha chváli…

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.