Zastarávanie človeka

Views: 7

V roku 1956 napísal nemecký filozof Günter Anders knihu o manipulácii más. Knihu nazval “Zastarávanie človeka”.

Tu je zhrnutie toho, čo povedal:

“… Aby sme vopred potlačili akúkoľvek vzburu, nesmieme použiť násilie …”

“… Archaické metódy ako Hitlerove sú úplne zastarané. Stačí vytvoriť tie správne podmienky výrazným znížením úrovne a kvality “vzdelania”…”

“… Nevzdelaný jedinec má len obmedzený obzor myslenia a čím viac je jeho myslenie obmedzené na materiálne, priemerné záujmy, tým menej sa dokáže vzbúriť …”

“… Musíme zabezpečiť, aby bol prístup k “vedomostiam” čoraz ťažší a aby sa priepasť medzi “ľudom” a “vedou” zväčšovala. A tiež, aby informácie určené širokej verejnosti boli “anestetizované …”

“… Vždy musíme použiť “presviedčanie”, a nie “priame násilie”, a to aj urobíme:
Budeme masívne vysielať prostredníctvom televízie, otupujúcu zábavu, vždy lichotiacu emóciám, inštinktom. Budeme zamestnávať mysle tým, čo je márne a hravé. Je to dobré s neustálym rozprávaním a hudbou …”

“… Mysli treba zabrániť, aby sa ‘pýtala’, ‘premýšľala’ alebo ‘uvažovala’ …”

“… SEXUALITA sa dostane do popredia ľudských záujmov ako spoločenské anestetikum …”

“… Cieľom bude vylúčiť vážnosť z existencie, neustále omieľať ľahkosť, aby sa konzum stal štandardom ľudského šťastia …”

Günter ANDERS (Zastarávanie človeka).

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.