Sila Mysle

Views: 0

Ľudská myseľ má nevyjadriteľnú Silu. Možno je šťastie, že ju nevedomí ľudia nevedia používať v plnom rozsahu a aj vedomým je to dovolené len do úrovne Znania, aké dosiahli. Ľudská Myseľ je nástroj. Je ako dvojsečná zbraň. Dokáže rovnako dobre tvoriť, ako aj ničiť.

Mnohí si myslia, že sa to dá naučiť… že sa dá niekoho stretnúť a zaplatiť mu za to, že ho naučí, ako Myseľ ovládať. No nie je to tak. Aj keď… do istej miery… no v tejto hre platia veľmi prísne pravidlá…

Ako teda začať? Ako sa povýšiť na úroveň vedomej práce s vlastnou Mysľou? A to tak, aby nebol dôvod obávať sa… veď viete čoho.

Cestou je Láska.

Vieš si predstaviť do každej svojej myšlienky, naozaj do každej jednej svojej myšlienky vložiť lásku? Prijať ju s láskou… s láskou premýšľať… a v láske ju vyslať zo svojej Mysle, nech koná – tvorí Dobro. Dokážeš to? Dokážeš s láskou myslieť, hovoriť a konať? Dokážeš s láskou žiť každý svoj okamih žitia? Lebo to je Cesta k Sile ľudskej Mysle.

Láska sa nedá naučiť, ani trénovať. Teraz nie je reč o tréningu správneho myslenia. Reč je o Podstate. Reč je o tom, ako získať skutočnú Silu, ktorá vyviera z Mysle. Vyviera. Ako voda vyviera z prameňa. No prameň ešte nie je zdroj vody… ak chceš poznať zdroj, musíš ísť hlbšie… dosť hlboko. A to mnohí nechcú. Stačí im voda. Mnohým akákoľvek, aj balená v plaste. Alebo ochutená v nápoji. Tá chutí najviac…

Rovnako to je s ochutenými myšlienkami… zabalenými do krásnych rečí… no kde je ich Prameň? A aký je ich Zdroj? Ak chceš poznať zdroj, musíš ísť hlbšie…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.