Čiste praktická záležitosť

Views: 0

Za posledné desaťročia sa urobil obrovský skok vo vede, ktorú nazvali termínom neuroplasticita. Tento termín vyjadruje oblasť, ktorá skúma, ako myšlienka pôsobí na fyzické spojenia medzi neurónami mozgu a menia sa v súvislosti s tým, ako sa menia myšlienky prechádzajúce mozgom.

To znamená, že keď sa človek nachádza v stave nepretržitej pozornosti (…NA ČOKOĽVEK…), neuróny komunikujú medzi sebou a v závislosti od času a sily pozornosti vzniká medzi nimi silné spojenie. To znamená, že si my sami vytvárame svoje vlastné subjektívne vnímanie reality, ktorá sa doslova realizuje cez nástroj, ktorý ju vytvára – takže cez nás.

Doslova to znamená, že ak sa zaoberáte myšlienkami, ktoré sú naplnené strachom, úzkosťou, obavami o čokoľvek… vy sami posilňujete neurónové spojenia pre realizáciu a rast situácií vo vašom živote. Sami si tak pripravujete pôdu pre zrealizovanie toho, čoho sa bojíte.

Ak však zameriavate pozornosť na myšlienky plné lásky, radosti, vďačnosti… vy sami si vytvárate neurónové spojenia pre realizáciu a rast takých situácií vo vašom živote, na aké s láskou, radosťou a vďačnosťou myslíte. Sme Tvorcami. Tvoríme v Mysli. A realizujeme v hmote. Toto treba mať neustále v pozornosti…

Nemýľte si to s teóriou učenia o pozitívnom myslení.

Toto je čiste praktická záležitosť – neustále zameraná pozornosť na proces myslenia. Povinnosť každého Človeka.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.