6 úrovní myslenia

Views: 11

Naše myšlienky nám umožňujú určitý spôsob zažívania jemnohmotných vibrácií Sveta. No náš vnútorný kľud by nemal byť závislý od vonkajších okolností. Spoliehanie sa na vonkajší svet, viera v neho, nemá žiadny zásadný vplyv na našu vnútornú harmóniu.

Vnútorná harmónia je stabilita.

Naše pocity nám dávajú nepriame informácie o Svete. Naše predstavy o fyzickom Svete vytvorené našou Mysľou sú vždy filtrované a formované našimi pocitmi. A to ešte aktuálnymi pocitmi. To znamená, že o chvíľu môžeme tú istú predstavu vnímať trochu inak… v dôsledku toho sú naše predstavy o Svete neúplné, skreslené a preto nepravdivé.

Základom všetkých pocitov je jediné vibračné pole. V tomto poli môžeme počuť zvuky, vidieť farby, alebo rôzne tvary. Môžeme mať rôzne vnemy, city a pocity. Je možné kombinovať vlastnosti jedného pocitu s iným pocitom. Je možné ich miešať. Všetko podľa úrovne Vedomia a čistoty Mysle a Vedomia.

Vo Vesmíre všetko vibruje. Všetko má svoju merateľnú frekvenciu. Toto je už dnes nepopierateľný fakt. Každá vibrácia má svoju intenzitu. Niektoré vibrácie zachytia oči, iné vibrácie zachytávajú uši, iné precítime spôsobom, ktorý nevieme vysvetliť… naše orgány majú schopnosť vibráciu rozoznať a reagovať na ňu.

Vesmír komunikuje svojim vlastným jazykom. My ho nazývame vibrácia, alebo frekvencia. Vibrácie majú rôzne úrovne, intenzitu, frekvenčnú čistotu. Védy označujú šesť úrovní vibrácií, ktorým priradili šesť symbolov, z ktorých každý predstavuje jednu úroveň pocitov.
Zaujímavosťou je, ako védy vysvetľujú úrovne vnímania vibrácií a ako to všetko súvisí s tzv tretím okom.

Symbol tretieho oka, alebo symbol šišinky mozgovej pozostáva zo šiestich symbolov, z ktorých každý predstavuje inú úroveň vnemov, inú úroveň pocitov. Súčasne s vnemom a pocitmi prichádzajú myšlienky, súvisiace s príslušnou frekvenčnou úrovňou. Treba si uvedomiť, že myslenie je len inštrument jedného zo šiestich zmyslov. A my môžeme odpozorovať, ktoré myslenie (ktorého zo šiestich zmyslov) práve používame. Ktorý nástroj práve používame.

Nesúlad môže nastať iba v prípade, že sme svojmu egu pridelili tak vysoký status, že nie je ochotné prijať fakt, že uvažuje na úrovni nižšej úrovne. Vtedy si ego myslí, že ovláda celú Myseľ, že celá Myseľ je jeho nástroj a neberie do úvahy žiadne jej úrovne. V takom stave môže človek prežiť celý život a nie je to nič výnimočné… určite nie v dnešnej dobe.

Samotný fakt neuznania myslenia, ako nástroja jednej zo šiestich úrovní zmyslov, je dosť významný.

Sme totiž tak ponorení do svojej Mysle a tak veľmi stotožnení s ňou, že prijať fakt, že myslenie je iba úroveň (jej nástroj) Mysle, iba prejav (nástroj) jednej zo šiestich zmyslových úrovní, je pre mnohých nemožné.  


Žijeme Vedome ?


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.