Z vyššej úrovne

Views: 0

Všetko, čo sa v našom živote odohráva, môžeme ovplyvňovať. Len kým sa to odohráva, máme možnosť to ovplyvňovať – svojim odhodlaním, svojou snahou a samozrejme svojim konaním.

Tomu však predchádza rozhodnutie. A nie každý má na to silu. Niektorí ľudia reagujú a konajú impulzívne, akoby bez rozhodnutia. Oni sa samozrejme rozhodli, no impulzívne, čo nemusí byť vždy najlepšie.

Ak chceme vyriešiť nejakú situáciu (zvyčajne riešime niečo, čo sa pokazilo a chceme to napraviť), potrebujeme sa k riešeniu postaviť z vyššej úrovne, než bola tá, v ktorej sa to pokazilo. Bolo by nezmyselné riešiť veci s tým istým nastavením a s tými istými znalosťami, s akými sme to celé pokazili.

Na vyššej úrovni už vidíme veci inak – z nadhľadu. Ak to sami nedokážeme, požiadame o pomoc niekoho, kto ten nadhľad má. Každopádne nenapravujme nič na úrovni, na akej sme urobili chybu. Potrebujeme sa posunúť vyššie. Pre mnohých je práve toto mechanizmus na osobnostný, či duchovný rast…

Vyššia úroveň nám dáva nové Znalosti.
Možno práve na základe skúseností plynúcich z chýb.

Veci treba napraviť, keď sme ich pokazili.
Inak by náš život nemal zmysel.

Skončiť v troskách vlastných nedoriešených situácií, ktoré sme nestihli napraviť, je nezmysel.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.