LOVEC

Views: 0

Lovec má svoju osobitú silu. Nie každý ním dokáže byť. Ľudský svet je rôznorodý… preto nie každý človek má všetkého rovnako. Ani schopnosť lovca nie je u každého rovnaká.

Výnimočnosť dobrého lovca je životný pocit. Pocit šťastia a vďačnosti, ktorý sa mieša s pocitom sebadôvery a sily. Takýto Človek pozná život. Vie ako fungujú jeho princípy. Preto sa dobre pohybuje v jeho priestore – v priestore života. Ten je mnohorozmerný a mnohoúrovňový. Päťzmyslový svet je iba jeho súčasť. Lovec pozná Silu, ktorá mu umožňuje pohybovať sa v tomto priestore života bez obmedzení. Na rozdiel od bežného človeka, ktorý je obmedzený na svoje zmysly.

Lovec loví. Loví myšlienky, loví momenty, loví symboly, loví signály. Loví Silu. Sila pre lovca znamená vieru v seba, v svoje schopnosti. Silou lovca je jeho vnútornú pokoj, harmónia, kontakt s božskou podstatou – neutíchajúci kontakt.
Lovec si na lovenie tejto Sily vie vytvoriť vhodné podmienky. Je to spôsob, akým žije. Obyčajné činnosti, ako je umývanie rúk, tváre, alebo sprchovanie premení na magický rituál očisty. Dýchanie dokáže premeniť na čerpanie životnej energie. Pobyt na slnku premení na magické spojenie s božským Svetlom. Vo vetre dokáže načerpať telesnú energiu. Pohľad na hviezdnu oblohu vie premeniť na cestovanie nekonečným Vesmírom. Pohyb v prírode je zdrojom energie pre jeho telo, pobyt v prírode sýti jeho duchovnú podstatu.

Lovec loví všetko, čo mu prináša osoh a stále sa o to delí prostredníctvom svojej povahy so svojimi druhmi, so svojou rodinou. Lovec nikdy neloví len pre seba. Ak to urobí, tak len preto, lebo mu ide o život. Nikdy to nezneužíva, nemusí. Je slobodný… nepotrebuje si nič a nikoho privlastňovať. Akonáhle by to urobil, mal by záťaž, ktorá by ho obmedzovala v jeho životnom štýle.

Lovec je dobrý Pozorovateľ. Pozoruje okolo seba všetko. Sleduje detaily, dokáže si ich pospájať do celku, vidí čo s čím súvisí… no nerobí unáhlené závery. Počká, kým sa jeho predpoklady potvrdia. Nikomu nič nevyčíta. Ponecháva si svoje argumenty. Vie, že sú v jeho životnom priestore. Vie kde sa nachádzajú. V prípade potreby ich uloví a použije. No kým ich nepotrebuje, necháva ich tam, kde sú. Dáva im šancu… O tom, kedy ich uloví, rozhoduje iba on sám. On je ten, kto vie, kedy je ten správny okamih, lebo on je ten, kto sa pohybuje v celom priestore – v mnohorozmernom a mnohoúrovňovom. Preto vidí celý obraz.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.