Nekonečné úrovne

Views: 0

Existujú nekonečné úrovne Mysle.

Myseľ je špirála vo vnútri špirály Mysle. Má nekonečný objem… nekonečnú kapacitu… nekonečné množstvo variácií… a schopnosť tvoriť. Tvoje Vedomie je napojené na túto Myseľ. Ak ju používaš, ak ju ovládaš, máš k dispozícii nekonečné možnosti tvoriť. Obmedzenia sú iba tvoja individuálna záležitosť…

Ak je však tvoje Vedomie napojené už na existujúce a fascinujúce variácie Mysle, si v existujúcej sieti špirál Mysle, ktoré poskytujú informácie toho, čo už je – Matrixu. Vtedy je Myseľ tá, ktoré vedie Vedomie…

Myseľ je fascinujúca. Už len pochopiť to, že Matrix je a ako funguje, je fascinujúce. No našou úlohou nie je zostať v Matrixe a spoznávať ho. Našou úlohou je oslobodiť sa z existujúcich systémových nastavení, kde každý z nás má systémom určené svoje miesto, ktoré ti systém umožní zmeniť ho len na základe podmienok, ktoré ti zadáva systém.

Keď si toto uvedomíme, keď pochopíme, ako to celé je… že je rozdiel medzi pocitom slobody a slobodou, že je rozdiel medzi pocitom moci a mocou, vtedy máme možnosť nájsť východ. Prejdeme do priestranstva, ktoré má nekonečný objem… nekonečnú kapacitu… nekonečné množstvo variácií… a my v ňom máme nekonečnú schopnosť tvoriť

Našou úlohou – úlohou Tvorcu – je vymaniť sa z pod vplyvu už existujúcich a fascinujúcich variácií Mysle a používať iný Priestor. Jeho nekonečný objem… nekonečnú kapacitu… nekonečné množstvo variácií… a nekonečnú schopnosť tvoriť. To je naša úloha. Vyjsť z cudzieho obrazu do toho svojho.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.