Dve hry súčasťou jednej

Vesmír je jedna živá Bytosť a Myseľ tejto Bytosti je vo všetkých veciach. Hovoríme tomu Vedomie. Alebo aj uvedomenie. Preto je možné všetko ovplyvniť. Tí, čo to vedia, ovplyvňujú masy cez masovokomunikačné prostriedky, aby potom masy svojim presvedčením a vplyvom na určité fragmenty spoločnosti, menili pomery v spoločnosti v prospech vopred naplánovaného výsledku. Dnes je to už bežný spôsob napríklad v politike a masmédiách. Obe spomínané úrovne slúžia tretej. Tej, ktorá to všetko CHCE.

Ako sa v tom teda vyznať, aby sme nemuseli slúžiť ani jednej zo spomínaných úrovní? Treba si uvedomiť, že sa v nás odohrávajú dva živé dejstvá – volajme to pre túto chvíľu hry. Dejú sa v nás dve hry: je tu hra Ega a je tu hra Ducha. Ego je to, čo si myslí, že ste vy a zároveň to, o čom si teraz myslíte, že to je. Duch je to, v čom ste. Duch je ten, ktorý si napríklad uvedomuje aj tieto myšlienky. Teraz si ich uvedomujete. V Duchu si uvedomujete, kedy premýšľate a uvedomujete si aj, keď nepremýšľate. Je teda úplne jasné, že očividne nie ste svoje myšlienky. Viete, kedy myslíte, a viete, kedy nemyslíte. Vedieť teda nemá nič spoločné s myslením.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo používate tak veľa myšlienok? Premýšľate o práci, o povinnostiach, o tom, čo budete robiť po práci, cez víkend, uvažujete o tom, čo komu poviete a čo vám kto povedal a prečo. No nikto nepremýšľa o tom, čo robí, keď to robí, presne vtedy, keď to robí. Stále sme myšlienkami niekde inde, než tam, kde reálne sme. Narážam na to, že naše myšlienky sú problém. Nepotrebujeme ich na všetko. Potrebujeme ich len na pár vecí. No vymkli sa kontrole. Vymkli sa kontrole Ducha.

A Ego si s vami cez nekontrolovanú Myseľ robí, čo sa mu zachce…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.