Prediktívne programovanie ako nástroj sociálneho inžinierstva

Prediktívne programovanie (Predictive Programming), je metodológia, ktorá sa používa na kontrolu správania ľudí prostredníctvom predbežnej indoktrinácie (snaha o prijatie určitej doktríny) určitých myšlienok a konceptov do populárnej kultúry. Vychádza zo skutočnosti, že ľudia sa budú s väčšou pravdepodobnosťou správať v súlade s očakávaným výsledkom, ak sú vopred upozornení, že k takémuto výsledku môže dôjsť.

Prediktívne programovanie je nástroj sociálneho inžinierstva, ktorý sa používa na manipuláciu správania ľudí prostredníctvom kultúrnych produktov, ako sú filmy, televízia, hudba, hry atď. Táto metodológia sa používa na ovplyvňovanie viery, myslenia a správania ľudí a v súčasnosti je jedným z najefektívnejších spôsobov ovládania más.

Aj keď sa metodika prediktívneho programovania používa v rôznych oblastiach, jednou z najpopulárnejších je kinematografia. V hollywoodskych filmoch sa táto metodológia používa na vytváranie určitých postojov a presvedčení v publiku.

Jedným z najjasnejších príkladov využitia prediktívneho programovania v kinematografii je film „1984“. Tento film bol založený na románe Georgea Orwella a bol vydaný v roku 1984. Film opisuje futuristickú spoločnosť, v ktorej má vláda úplnú kontrolu nad všetkými aspektmi života občanov. Cieľom filmu bolo vyvolať v publiku strach a podriadenosť a ukázať, že vláda môže kontrolovať každý aspekt života občanov.

Ďalším príkladom je film Matrix. Tento film je o tom, že svet, v ktorom žijeme, je len ilúzia a všetko, čo vidíme, je v skutočnosti počítačový program. Film vznikol preto, aby divákom ukázal, že všetko, čo vedia o svete, môže byť nesprávne, a aby sa cítili pochybovačne a nesvoji.

Ďalším príkladom využitia metodológie prediktívneho programovania v kinematografii je film „Ostrov prekliatych“. Tento film opisuje pochmúrny ostrov obývaný pacientami psychiatrickej liečebni, kde sa odohrávajú zvláštne a hrozné udalosti. Film bol vytvorený s cieľom vyvolať v divákoch strach a úzkosť a ukázať, že nemocnice môžu byť miestami hrôzy a násilia.

Metodológia prediktívneho programovania môže byť použitá na manipuláciu správania ľudí, ale môže byť použitá aj na vytváranie pozitívnych zmien v spoločnosti. Napríklad filmy o tom, ako prekonať ťažkosti a dosiahnuť úspech, môžu byť použité na motiváciu ľudí konať a dosahovať svoje ciele.

Celkovo vzaté, prediktívne programovanie je mocný nástroj sociálneho inžinierstva, ktorý možno použiť na manipuláciu správania ľudí a na vytváranie pozitívnych zmien v spoločnosti. Pri používaní tejto metodiky však treba byť opatrný a uistiť sa, že jej aplikácia nevedie k negatívnym dôsledkom pre spoločnosť a jednotlivcov.


ZDROJ: https://vitazstvosvetla.org/prediktivne-programovanie-ako-nastroj-socialneho-inzinierstva/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.