Cesta Človeka

Mnohí ľudia by radi mali nadprirodzené schopnosti, ako je vplyv na diaľku, čítanie myšlienok a podobne. No pre mnohých to je nedostupné. No je tu pár ľudí, ktorí na sebe pracujú, kráčajú cestou sebarozvoja, sebapochopenia, osvietenia a získavajú tieto schopnosti a zručnosti ako bonus. Nebola to ich túžba. Proste to získali. Stáva sa to len preto, lebo pochopili základné veci vo sfére myšlienok, hmoty, ega, vedomia, vesmíru a pod.

Ak je dôvodom práce na sebe a dôvodom na štúdium len byť lepší ako ostatní ľudia, alebo byť výnimočný v očiach iných ľudí, alebo len mať moc ovládať iných ľudí a ovládať veci, ak je toto ich cieľom, môžu sa stať dobrými „kúzelníkmi“, dobrými vo svojej kategórii. Ale nebudú schopní produkovať to, čo niektoré kruhy volajú osvietenie.

Každá ľudská bytosť na svete, ktorá je v tej fáze životnej cesty, že len chce a chce a dostáva a dostáva, nie je na rovnakej vlne ako je život sám. Týmto ľuďom sa žije ťažko. Aj keď majú veľa, alebo viac, ako ostatní, vždy majú pocit, že veci im idú ťažko, že im stále ktosi stojí v ceste, že im patrí väčšie sústo, väčší podiel, väčšia odmena, väčšie ocenenie ako iným. Život týmto ľuďom nikdy nebude dávať zmysel. Veď stále sa snažia mať viac a viac, robia pre to všetko, čo môžu a vždy majú v sebe akýsi zvláštny pocit nedocenenosti a nedostatku.  

Snažiť sa o lepší život však nie je egocentrická záležitosť. Keď začnete prechádzať do vyšších sfér, aby ste boli výnimoční, pri troche šťastia pochopíte, že súčasťou tohto rastu je ešte jedna vec. Potrebujete byť dostatočne silní na to, aby ste začali preprogramovávať tú súčasť seba, ktorú všetci volajú ego, aby sa s radosťou vzdala svojej pozície pre vyššiu vec. Pre Človeka. Pre Ducha.

Ak toto dokážete, potom naozaj môžete dosiahnuť Osvietenie. Dokáže to veľmi málo ľudí, ale vy to naozaj môžete dokázať. Tí ostatní uviaznu v túžbach po mágii, po ezoterických schopnostiach, po výnimočnosti a túžbe byť ocenení a uznávaní.

Aby sa to nestalo vám, musíte sa vzdialiť od ega. Nie sa ho vzdať, pozor. To by bol len iný extrém. Stačí, ak Vy ako Ego to pochopíte a ustúpite, aby ste Vy ako Duch riadili svoj vlastný život. A ego nech slúži…

Všetko, čo súvisí so sebarozvojom a takzvanými nadprirodzenými schopnosťami, je založené na nezištnej láske. Ku každému, aj k sebe. Máte pred sebou veľa odpustení, ktorými musíte prejsť. Môžete nimi obdariť všetkých tých, ktorých ste neboli doteraz schopní prijať takých, akí sú. A nezabudnite odpustiť aj sebe, aby to všetko nakoniec nevyšlo nazmar…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.