Ako ovládať svoje myšlienky, aby neovládali naše nálady?

Naladenie vlastného vnútorného pokoja, vnútorného kľudu je dôležitá schopnosť, ktorú by mal ovládať každý človek. Treba si uvedomiť, že vnútorný stav nie je o ovládaní myšlienok, ako to mnohí učia. Je o nereagovaní na myšlienky. Napríklad, ak vám niekto povie niečo nepríjemné, je na vás, či jeho slová prijmete, alebo na ne nereagujete. Nereagovať znamená, že k tomu máte postoj, akoby sa nič nestalo. Váš postoj je ten, že sa vás to netýka. Ak vám niekto povie niečo nepríjemné a vy sa cítite urazený, ocitli ste sa v jeho hre. Prijali ste jeho slová a reagujete. Tu končí vnútorný pokoj. A to už je váš problém. Pravda je taká, že ste to vy, kto sa urazil.

Prečo sa to stalo? Vy predsa nemusíte brať vážne slová, alebo názor niekoho iného. No ak ste sa rozhodli brať jeho slová vážne, v tom prípade vás vtiahol do jeho hry. Súčasťou jeho hry bol plán uraziť vás. A to sa mu podarilo. To znamená, že vás ovládol. Dokázal urobiť to, čo chcel.

Ak ste v pozícii Pozorovateľ, iba počúvajte, čo vám hovoria. Iba počúvajte. Nie je potrebné na slová hneď reagovať. Ani hneď, ani neskôr. Deje sa to iba v prípade, že ich prijmete. Prijmete cudzie slová, cudzie názory do svojej životnej štruktúry. Do svojej Mysle. Vtedy sú už informáciou vo vašom systéme. No skutočnosť je taká, že naozaj narúša harmóniu vášho emočného systému. No vo chvíli rozrušenia (narušenia harmónie) ste to vy, kto si myšlienky vyberá a rozhoduje sa, čomu verí a čo berie vážne.

Nereagujte na slová, s ktorými sa nestotožňujete. V takom prípade zostávate slobodní. Aj oslobodení od urážok. Je to dobrý spôsob, ako ostať pokojný… úloha Pozorovateľa je nedotknuteľná. Pozorovateľ neberie veci osobne. Pozoruje. Nestotožňuje sa. Pozoruje aj svoje myšlienky, a aj tie cudzie.

Zlé myšlienky nemajú na vás žiadny vplyv. Ich vplyv nastáva až vo chvíli, keď sa na ne rozhodnete reagovať. Vtedy im dávate šancu. Ak patríte medzi ľudí, ktorí dokážu pozorovať vlastné myslenie, ľahko si všimnete, že myšlienky vašej štruktúry myslenia a nové zlé myšlienky nie sú v harmónii. Ak vám záleží na vašom pokojnom vnútri, nemali by ste robiť nič. Vôbec nič. Vtedy nereaguje ani telo, ani emócie.

Váš vnútorný svet a vaša harmónia sú pre váš život určite dôležitejšie, ako názor niekoho, komu na vás nezáleží.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.