Dva druhy zlých skutkov

Sú dva druhy zlých skutkov.
Tie, ktorých sa dopúšťame nevedome, z neznalosti pomerov alebo skutočností, sa dajú ľahšie ospravedlniť, pretože človek pri nich prichádza na svoje chyby a snaží sa všetko napraviť.
Tie druhé zlé skutky sú konané zámerne, premyslene a s jasným úmyslom škodiť, ublížiť, pomstiť sa, proste s odhodlaním zlo konať. Na tieto skutky nazerá Božia Prozreteľnosť jasnejšie a nie je tak jednoduché vyhnúť sa tomu, čo sa dnes tak rado nazýva karma.

Život na Zemi sa zdá byť nejasný. Javí sa tak mnohým, ktorí ho prežívajú zaborení do každodenných problémov a nemajú čas, alebo silu pozdvihnúť svojho Ducha, aby niečo zmenili. No život na Zemi má presne dané pravidlá. Hovorí sa im prírodné zákony, ktorým čiastočne rozumieme, duchovné zákony, ktorým už rozumieme pomenej, aj keď podvedome poznáme duchovné príčiny tej ktorej choroby, či udalosti, do ktorej sme sa dostali a ešte sú tu Večné Vesmírne Kony.

Je treba sa zastaviť v honbe za iluzórnymi povinnosťami, ktoré v nás buduje nezdravý spoločenský systém. Je treba sa zamyslieť, aké hodnoty uznávame, aký je náš hodnotový rebríček. Mnohí sa hanbia, keď sa na to pozrú zblízka. Necítia sa dobre, keď si uvedomia, čo všetko postavili pred svoju rodinu, pred dobré vzťahy a pred vlastné zdravie… a keď ich to všetko prevalcuje, rebríček hodnôt sa mení. Je lepšie ho prehodnotiť skôr. Verte mi, niečo o tom viem.

A k tým dvom druhom zlých skutkov už len dopoviem, že každý vie, čo je zlé. Stačí to nevykonať.

A konať len Dobro.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.