Quotient

Podľa psychológov existujú štyri druhy inteligencie:

1. IQ
2. EQ
3. SQ
4. AQ

1. Inteligenčný Quotient (IQ)

Toto je stupeň vášho pochopenia. Potrebujete IQ na riešenie matematiky, pamätať si veci a pamätať si lekcie.

2. Emocionálny Quotient (EQ)

Toto je miera tvojej schopnosti udržať mier s druhými, udržať si čas, byť zodpovedný, byť úprimný, rešpektovať hranice, byť ohľaduplný.

3. Sociálny Quotient (SQ)

Tento kvocient je meradlom vašej schopnosti budovať a udržiavať sieť priateľov dlhodobo. Ľudia s vyšším EQ a SQ majú tendenciu zájsť v živote ďalej ako ľudia s vysokým IQ, ale nízkym EQ a SQ. Väčšina škôl ťaží zo zlepšeného IQ, zatiaľ čo EQ a SQ sú znížené.

Muž s vysokým IQ môže skončiť najatý mužom s vysokým EQ a SQ, aj keď má priemerné IQ.

Vaše EQ reprezentuje váš charakter, zatiaľ čo vaše SQ reprezentuje vašu charizmu. Pestujte si návyky, ktoré zlepšia tieto tri Q, najmä vaše EQ a SQ.

Teraz sa však komunikuje štvrtá nová paradigma:

4. Quotient odolnosti (AQ)
Je to miera vašej schopnosti prejsť ťažkým obdobím života a dostať sa z neho bez straty zdravého rozumu. Keď čelíte nepriazni osudu, AQ rozhoduje o tom, kto sa opustí a podľahne strachu, kto zaujme postoj a odvážne čelí tomu, čo sa aktuálne deje, kto bude uvažovať o samovražde a kto urobí všetko preto, aby zvíťazil.

Rozvíjajte svoje IQ, je to potrebné, no tiež rozvíjajte svoje EQ, SQ a AQ. Mali by sa stať mnohostrannými ľuďmi, ktorí sú schopní robiť veci nezávisle od svojich rodičov, partnerov, alebo nadradených vo vašom pracovnom prostredí. Verte, všetci chcú, aby ste boli samostatní. Radočia, partneri, aj nadriadení.

Rodičia, rozvíjajte svoje deti všestranným spôsobom. Vystavte svoje deti každej oblasti života. Dajte im nahliadnuť aj do úrovne akademikov, aj do úrovne umenia, aj do úrovne športu, aj do úrovne práce. Deťom by sa mala fyzická práca páčiť podobne, ako šport, alebo umenie. Deťom by malo byť aj učenie radosťou. Všetko sa dá rozvíjať formou hry a v radosti. Naučme sa to. My, rodičia a starí rodičia. Je to potrebné pre naše deti a vnúčatá.

Nepripravujme deťom cestu, ale pripravme deti na cestu!
Toto je úloha dospelých…
ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.