Sebestačný muž

Nie vždy je správne zaťažovať svoje okolie problémami, ktoré si si do svojho života naťahal sám. Nehľadaj vinníkov a nehľadaj ani spasiteľov, ktorí sa o to všetko postarajú. Je to tvoj život. Ty si zodpovedný. Nečakaj, že to niekto vyrieši za Teba. Rieš svoj problém sám. A ak sa niekto pridá sám, je to tiež jeho rozhodnutie. No nikdy nezvaľuj ani vinu, ani svoju ťarchu na iného.

Niekedy sa proste musíš postaviť problémom sám. Pretože takto sa stávaš nezávislým. Tak sa zbavuješ svojich vlastných strachov a slabostí. Pochop, že nie je nič nebezpečnejšie, ako muž, ktorý svoje problémy rieši a vyrieši sám. Pretože je sebestačný, je nezávislý, je odvážny. Ak rieši svoje problémy sám, učí ho to konať rozvážne a v pokoji.

No taký muž už nemôže pri sebe trpieť ľudí, ktorí mu tieto problémy spôsobili. Teraz si vyberá nových ľudí. Vytvára si nové vzťahy a nové možnosti komunikácie. Pritiahol k sebe nové informácie a nové možnosti. Stal sa pevným, sebestačným a nezávislým, schopným konať v akejkoľvek situácii.


Objavené v útrobách internetu

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.