Cesta k Podstate

Pozorovaním seba samého, upokojením sa a použitím nádychu a výdychu k tomu, aby sa upokojili aj všetky procesy vo mne, nastáva stav, ktorý otvára bránu inej úrovne, než je tá, na ktorú nás nastavil tento spoločenský systém.

Uvedomením si seba samého v tomto tele… uvedomením si pravej Podstaty samého seba, ako súčasti človeka, ktorý žije tento životný príbeh… upokojením sa v Poznaní Vyššieho, sa otvára brána novej existencie.

Poznaním seba,
sebapoznaním vlastnej Podstaty
SOM KTO SOM, V TOM V ČOM SOM.


Na tejto úrovni, Znajúc vlastnú úlohu, uvedomujúc si význam Podstaty Bytia v tejto časopriestorovej chvíli, ktorú voláme život, SA DOKÁŽEŠ ROZHODNÚŤ A ZMENIŤ VŠETKO, čo sa stalo vybočením z Cesty Života.

V bode uZnania Podstaty sa mení a zmení nemenné.

Nemenné to je, keď si sám vo svete ľudí, kde je nastavený systém v neprospech ľudí. Mení a zmení sa to vtedy, keď SI SÁM V SEBE, kde už nie si sám. Tvoja božská iskra je väčšia než si myslíš. Tvoja ľudská Sila je mocnejšia, než je všeobecne známe. A to sa dozvieš, keď…

pozorovaním seba samého, upokojením sa a použitím nádychu a výdychu k tomu, aby sa upokojili aj všetky procesy v Tebe, nastáva stav, ktorý otvára bránu inej úrovne, než je tá, na ktorú nás nastavil tento spoločenský systém.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.