Egosystém a Sloboda

Súčasťou každého človeka je jeho Egosystém. Čím viac sa jeho existencii človek bráni, tým menej ho má pod kontrolou. Aby sa človek vedel kontrolovať, musí predovšetkým poznať sám seba a tým aj vlastný Egosystém. Je to vo svojej podstate Program, podľa ktorého človek postupuje, reaguje, chová sa a koná. Dalo by sa povedať, že výsledkom tohto programu je osobnosť.

Štruktúra nášho Egosystému pozostáva z množstva malých podmienených podprogramov. Môžeme si ich predstaviť ako samostatné osoby. Takých malých šéfov, čo chcú byť veľkí a preto sa snažia všetko riadiť a mať to svojou kontrolou. Jeden šéf si zaobstaráva jedlo, druhý túži iba po peniazoch, tretí šéf sa snaží súťažiť s inými ľuďmi o prestíž, ďalší šéf v nás chce postavenie a moc, ďalšia si zase vyžaduje sex a blízkosť. Ďalší šéf v Egosystéme si vyžaduje pozornosť od iných ľudí a ich pochopenie a tak to pokračuje a pokračuje a túžby rastú a rastú bez ohľadu na svoje okolie.

Títo šéfovia nás stoja príliš veľa energie, pokiaľ ich nemáme pod kontrolou my sami. My im nemôžeme dovoliť, aby sme boli riadení ich pudmi a návykmi, ktoré sami vytvárajú. Každý takýto „šéf v egosystéme“ by si mal byť vedomý toho, že je súčasťou jedného celku, jedného Človeka. A čo je hlavné – že mu podlieha a slúži. No títo malí šéfikovia sú tak zanietení svojou funkciou, že nasadzujú človeku masky, aby sa človek sám cítil byť šéfom svojej nezriadenej túžby. A keď sa človek cíti, že to má pod kontrolou a ešte k tomu sa tak aj správa a dáva svojmu okoliu jasne najavo svoju nadradenosť, Egosystém sa upokojí a človek sa zdanlivo cíti dobre. Určite v danej chvíli dosiahnutia svojej túžby.

Z tohto väzenia Egosystému musí človek vyjsť skôr, než sa stane závislým… na moci, na sexe, na nadredonosti, na alkohole, na drogách… nie je podstatné na čom. V každom prípade je to väzenie. A z väzenia treba vyjsť na slobodu. Lenže niektorí ľudia si myslia, že sloboda je miera individuálnosti a samostatnosti v rozhodovaní v rámci spomínaných túžob. Netušia, že rámec túžob je ich väzením. Nevedia, že sloboda je práve v tom, že svojich „šéfov Egosystému“ začnem ovládať ja – Človek.

Sloboda totiž spočíva v tom, že je človek oslobodený od svojich nezriadených túžob, že je samostaný, sebestačný, že prejavuje nezávislosť od svetských túžob a väčší dôraz kladie na Vyššie princípy a Vyššie ciele. Takto prebudený dovoľuje prejaviť sa svojej duši, dovoľuje prejaviť sa Duchu v ňom, ktorý túži meniť Svet k lepšiemu, naplniť ho činnosťou Dobra a Lásky. A v činnosti Dobra a Lásky sa zrazu prejavujú aj tí malí šéfovia Egosystému, lebo tam – v zjedotení sa v Dobre a Láske má priestor každý. Taký Človek už žije to, na čo sa každý pýta – Zmysel života.

Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.