Je to, čo vieme, PRAVDA?

Čmeliak by podľa fyzikálnych zákonov nemal lietať.
Lenže on to nevie a pokojne si lieta. 
EINSTEIN Albert

Skúsme sa spoločne zamyslieť, či všetko čo robíme, máme dokonale overené vedou. Určite nie. A napriek tomu konáme, napredujeme a… „lietame“.

A teraz si urobte skúšku správnosti. Je všetko to, čomu veríte, PRAVDA? Alebo tomu iba veríte a neviete pravdivosť dokázať? Ak neviete pravdivosť dokázať, prečo sa tým tak dogmaticky riadite?

Druhá kontrolná otázka:
Kto vám to povedal? To, čomu veríte, že je PRAVDA, kto vám to povedal? Vie to dokázať aspoň on? Poznáte TEN zdroj TEJ informácie, ktorej ste dovolili ZMENIŤ VÁŠ ŽIVOT?

Niekedy je lepšie nevedieť, čo sa odohráva na mediálnom poli hlavného prúdu a žiť len tak… podľa seba. Žiť v šťastí, slobode a radosti z budúcnosti.

Nesnažte sa všetkému, čo kde počujete, aj veriť. Nie všetko je pravda. Ak ju chcete poznať, žite pokojne, v láske a radosti. Na tejto ceste vás totiž bude neustále sprevádzať Pokoj, Radosť a Láska. A práve tie vás určite dovedú k Porozumeniu a Pravde.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.