Čas od času sa to stane…

„Keď cnosť upadá,
keď spravodlivosť
v prachu udupaná je,
tu vždy sa rodím,
aby som obnovil Svoj Rád.
Rodím sa v každom veku,
aby som chránil dobré,
ničil zlé a dával priechod
Spravodlivosti.“


Čas od času sa božské Svetlo, Sila a Múdrosť vteľujú do ľudskej podoby. Osobnosť, ktorá sa zrodila ako dokonalá a sebauskutočnená, nazývame avatar, božia inkarnácia. Avatar zostupuje na Zem ako Radca a Osloboditeľ. Prichádza preto, aby viedol ľudí k Poznaniu Večnej Pravdy a inšpiroval ich k duchovnej ceste.

Božia inkarnácia žije v tomto svete tak, ako my. Navonok sa neodlišuje od ostatných ľudí. Jeho telo pozostáva z pozemských prvkov a podlieha prírodným zákonom. Jeho Myseľ a Vedomie však stojí nad všetkými zákonmi a obmedzeniami prírody. Nerodí sa v dôsledku karmického zákona ako ostatní ľudia, prichádza z vlastného rozhodnutia a je si vedomý svojho božského pôvodu a svojho poslania na Zemi.

Ľudia sú znovu a znovu znepokojovaní otázkou:
Aký zmysel má mnohotvárnosť božských inkarnácií na Zemi?

Existuje len jeden Boh. Nemá tvar, ani meno. To len ľudská myseľ mu prisudzuje najrôznejšie podoby a snaží sa ho uchopiť v nespočetných označeniach ako Boh-Otec, Alláh, íšvara, božia vôľa, kozmický Princíp, univerzálne Vedomie, Láska, Najvyššie Ja a podobne. Predstáv o Bohu je toľko, koľko je na svete ľudí. Každý človek sa vyjadruje v súlade so stupňom svojho rozvoja a podľa toho si vytvára aj obraz Boha a každý aj uctieva Boha svojim spôsobom.


ZDROJ: kniha Skryté sily v človeku.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.