Svet sa dá zmeniť

Views: 24

Svet je taký, aký je. Bez ohľadu na to, ako mocne sa na to hneváme, ako horlivo proti nemu bojujeme, on JE AKÝ JE. Treba to prijať, že je aký je. Tým, že to prijmem, dokážem spoznať jeho podstatu a systém, akým sa drží pri živote. Ak by som to neurobil, videl by som iba to, čo by som svojimi emóciami tvoril vo svojej bezprostrednej blízkosti. No na svete by som nezmenil nič, ani jeho systém, ani jeho podstatu.

Ak chceme naozaj niečo zmeniť, potrebujeme sa zdokonaliť v dvoch schopnostiach.

Prvou je SCHOPNOSŤ POZOROVAŤ, aby sme videli, aký je svet naozaj. Ak nemáme vypestovanú pozorovaciu schopnosť dostatočne, vidíme svet len svojimi očami, cez filtre vlastných nedokonalostí. A mysliac si, že konáme správne, konáme tak, že škodíme Celku. Veľakrát mnohí z nás škodia s dobrým úmyslom a ani si to neuvedomujú. To je znakom nedostatočnej schopnosti pozorovať nezaujato, pozorovať s odstupom.

Druhou je SCHOPNOSŤ TVORIŤ REALITU, inými slovami schopnosť konať tak, že vytvárame niečo, čo prináša osoh a Dobro všetkým ľuďom. Všetkým tým, ktorí chcú Dobro pre všetkých. Že sú aj škodcovia a paraziti, ktorí ľudskú spoločnosť zneužívajú, to je presne to, čo sme spomenuli na začiatku – Svet je aký je. Preto ho treba POZOROVAŤ a SPOZNAŤ, aby sme mohli správnym spôsobom TVORIŤ Dobro.

Tak ako kedysi paraziti a škodcovia zmenili realitu Dobra a Lásky na prostredie, v ktorom im je dobre, tak my dnes zmeníme to ich prostredie na realitu Dobra a Lásky, aby bolo dobre všetkým ľuďom, ktorí v sebe majú Dušu, Svedomie a Ducha.

Žijeme Vedome

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.