Každý má právo na dôstojné bývanie

Views: 319

Právo na bývanie kedysi bolo a malo by znova byť štandardom vyspelej spoločnosti. Je zaujímavé, čo sa s našou spoločnosťou stalo za posledných 35 rokov. Minulé spoločenské zriadenie malo právo na dôstojné bývanie zavedené ako základné ľudské právo. Nežnou revolúciou sme chceli sociálne riadenie štátu zmeniť na kapitalistické v domnienke, že každý kto pracuje, bude mať dostatok peňazí nie len na dom, ale aj na auto, chatu, dovolenky, cestovanie po celom svete a iné vymoženosti. Ako to dopadlo, to už dnes vidíme na vlastné oči a cítime na vlastnej koži. Bezdomovci, zadlžení ľudia, 4,6 mil exekúcií na Slovensku hovoria o všetkom. Ľudia prichádzajú o rodinné zázemie, autá, zdravie, životy… a to len preto, lebo nemajú na to, aby udržali štandardný stav obyčajného človeka tohto režimu. Život na dlh si prišiel vziať svoju daň…

Nový systém financovania obyvateľstva považuje právo na dôstojné bývanie za jeden z hlavných pilierov dôstojného života. Potrebujeme umožniť ľuďom, aby mali dôstojné bývanie, pretože niektoré rodiny dnes aj na Slovensku žijú priam v neľudských podmienkach. Takáto rodina bude môcť požiadať príslušné samosprávy o právo na dôstojné bývanie, čo znamená, že si môže svoj byt, alebo dom zrekonštruovať, prípadne si kúpiť nový. Podmienky tohto práva na dôstojné bývanie budú zverejnené v čase, no už teraz vieme, že sa komunikuje právo na dôstojné bývanie do sumy 300 tis eur na rodinu.

Každý podielnik SPDR má právo na dôstojné bývanie. To právo mu udelí SPDR. Môže si kúpiť nový byt, alebo dom, alebo kúpiť starý a zrekonštruovať si ho. Môže si zrekonštruovať svoje bývanie, kde žije teraz. Právo na dôstojné bývanie do sumy 300 tis eur si môže rodina vyčerpať iba raz. No keď deti vyrastú a zakladajú si svoje rodiny, toto právo bude udelené aj im. Alebo ak rodičia nechajú svoj dom deťom a oni odchádzajú napríklad na vidiek, požiadajú o právo na dôstojné bývanie pre seba.

Variácií v tejto sfére je veľa, môžeme sa k nim v budúcnosti vrátiť a podrobnejšie ich rozpísať. Tento článok vysvetľuje iba základný princíp práva na dôstojné bývanie. Každá rodina žije individuálny príbeh bývania a rovnako individuálne sa bude k ich potrebám pristupovať.

Môže človek o právo na dôstojné bývanie prísť?
Vynaliezavosť nemá hraníc, preto sa môže stať, že niekoho napadne nejaký vynaliezavý nápad, ako právo na dôstojné bývanie zneužiť, prípadne opakovane použiť. Tento pokus sa bude klasifikovať ako krádež, prípadne pokus o krádež a v tom prípade sa suma vyplatená na základe práva na dôstojné bývanie bude považovať za pôžičku a rodina ho bude musieť vrátiť. Alebo bude vylúčená z Družstva.

Tím ÚSVIT

ÚSVIT nájdete aj na Telegrame a Facebooku:
https://t.me/usvitra
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560697205398

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.