Žiť lepšie

Views: 127

Chceme žiť lepší život. Je to ľudská prirodzenosť – žiť lepšie. Chceme žiť lepšie ako kedysi a chceme, aby naše deti žili v lepšom svete, ako sme žili my. No sme schopní to zabezpečiť? Máme dostatok informácií, dostatok prostriedkov a dostatok odvahy, aby sme to dokázali? Poznáme Svet, v ktorom žijeme? Vieme, ako funguje, ako sa vyvíja? Vieme, akú úlohu v tom všetkom zohrávame my? Ja. Ty.

Ľudia by chceli, aby bolo svetlo bez tmy, chceli by aby bolo dobro bez zlyhaní, ktoré voláme zlo, chceli by aby bola hojnosť bez nedostatku. Aby bolo šťastie bez smútku… Mnoho vecí sa dá vyriešiť delením sa. Podeľte sa o Radosť, ktorú v sebe máte a potešíte aj tých, čo práve prežívajú smútok. Podeľte sa o jedlo, ktorého máte viac, než vám je potrebné zjesť a utíšite hlad a pocit nedostatku u tých, ktorí jedlo práve nemajú. Konajte Dobro tam, kde ste. Nevadí, že to nikto neuvidí, že z toho nebude fotka, alebo video. Pomôžte tým, čo zlyhali. Možno si to „nezaslúžia“… no kto o tom rozhodol? Čo ak práve oni si to zaslúžia a dlhodobo im dobro nikto nedal… pomôžte ľuďom na ulici, nesúďte. Zmeňte v nich pohľad na ostatných ľudí, lebo aj oni sa už naučili súdiť. A ani oni, ani my vo svojej Podstate nie sme zlí.

Chceli by sme lepší život, no kým nepomôžeme ostatným, aby sa mali aj oni lepšie, ako sa budeme cítiť my? Chceme žiť úžasný život plný hojnosti dobra a lásky a byť obkolesený vysokým murovaným plotom a ľuďmi, ktorí žijú v nedostatku, majú zlé skúsenosti a cítia nenávisť?

Snažme sa rásť ako spoločnosť. Spoločne. Spoločne to dokážeme rýchlejšie. Spoločnými silami vytvoríme Silu, ktorá zmení Svet. Veď o to nám všetkým ide, aby sme v lepšom svete mohli žiť lepšie.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.