Šesť prekážok na Ceste rozvoja

Views: 359

Aby sa človek stal Človekom, potrebuje sa rozvinúť. Spoznať sám seba, spoznať svet, mať pod kontrolou seba a vedieť, ako sa vo svete pohybovať. Môže byť samouk, môže sa stretávať s múdrymi ľuďmi, môže sa vzdelávať u rôznych učiteľov po celom svete, no čo musí – je to, že sa musí vysporiadať so šiestimi prekážkami rozvoja, ktoré ho na jeho Ceste budú čakať. Tými prekážkami sú: hnev, nenávisť, chamtivosť, žiarlivosť, krutosť, lenivosť.

Aby ich zvládol, potrebuje vedieť, že hnev, nenávisť, chamtivosť, žiarlivosť, krutosť a lenivosť majú vo svojom područí nižšie pudy. Ak je človek pod nadvládou týchto nižších pudov dlho, získava do svojej zbierky vlastností aj sebectvo, pýchu a závisť. Takýto človek už nikomu neverí a v jeho reči je často prejavená pochybnosť. Pochybuje o ľuďoch, o nových možnostiach, o vzťahoch, láske, Bohu. Toto všetko dokážu urobiť s človekom nižšie pudy.

Keď to teraz viete, ľahšie sa vám tieto stavy budú prekonávať, keďže vaším cieľom je rozvoj samého seba v skutočného Človeka.

Kto sa rozhodol pre vlastný duchovný a človečenský rozvoj, mal by vedieť, že je to predovšetkým práca so samým sebou a nie poučovanie a posudzovanie iných. Potrebujeme si najskôr upratať v sebe. A nemalo by to zostať iba pri upratovaní. Treba naozaj ovládnuť vlastné myslenie a následne vlastnú komunikáciu. Treba sa naučiť rozhodovať vedome a správne. To najhlavnejšie je naučiť sa nikoho za nič neobviňovať. Len tak dokážeme spracovať a vyhnúť sa hnevu, nenávisti, chamtivosti, žiarlivosti, krutosti a lenivosti – týmto šiestim prekážkam na Ceste rozvoja.

Všetko čo nás dnes stretáva na našej Ceste rozvoja, sme si spôsobili svojimi predchádzajúcimi skutkami. Budúci osud zas tvoríme prítomnými skutkami a myslením. Všetko má svoj poriadok, svoje pravidlá.

Ak máme konať s plným Vedomím, je potrebné, aby sme sami pred sebou poctivo odhalili svoje vlastnosti a pracovali na nich, aby sme všetky svoje úmysly a rozhodnutia smerovali k Dobru. Ak si ujasníme, čo všetko máme uložené v podvedomí, ako následok našich minulých skúseností, dokážeme lepšie chápať motívy svojho jednania, zvlášť toho podvedomého. Naučíme sa predvídať následky našich rozhodnutí a konania a tým získame lepšiu schopnosť ich vedome ovplyvňovať.

Takto sme schopní vytvárať si priaznivejšie podmienky pre život v budúcnosti, čím sami seba podporujeme v duchovnom rozvoji.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.