Dokážeme udržať čistotu ?

Views: 122

Človek prirodzene túži VEDIEŤ viac, túži vedieť AKO, túži ROZUMIEŤ procesom, ktoré sa odohrávajú okolo neho. Je to cesta k tomu, aby sa v ňom prebudila tá časť Človeka, ktorá VIE, ŽE EXISTUJE VYŠŠIE VEDOMIE, na ktoré môže byť človek priamo napojený. Vtedy vie, že môže poznať Pravdu, vie že môže byť Múdry, vie že môže byť Dobrý, že môže byť osožný Svetu, svojmu Rodu, svojej Rodine a aj sebe samému.

Nech objavíš Múdrosť kdekoľvek, je to záslužný čin pre Teba. Nech urobíš Dobrý skutok komukoľvek, je to záslužný čin pre Teba. Ak miluješ svoju Rodinu, je to záslužné pre Teba. Ak konáš v prospech svojho Rodu, je to záslužné pre Teba. A zároveň osožné pre celú Tvoju Rodinu, Tvoj Rod a pre celý Svet. Všetko je prepojené… všetko so všetkým súvisí. Preto je dobré mať vo svojom živote Múdrosť, Dobro a Lásku. Pestovať si ich ako vzácne rastliny v záhrade.

Potrebujete si byť vedomí toho, že všetci sme súčasťou jednej Matrice ľudstva. Ktokoľvek tam čokoľvek dá, je to tam. Sú ľudia, ktorí Vodu znečisťujú a sú ľudia, ktorí Vodu čistia, lebo vedia, že je to naša životodárna energia. Sú ľudia, ktorí Prírodu ničia a sú ľudia, ktorí sa o Prírodu starajú, lebo vedia, že je to naša Matka. Ak by sme dovolili nezrelým znečisťovať Vodu a Prírodu neobmedzene, nežili by sme ani my, ani oni. Rovnako je to s Mysľou. Sú ľudia, ktorí Priestranstvo Mysle znečisťujú a sú ľudia, ktorí Priestranstvo Mysle čistia. Ak by sme dovolili, aby mysle všetkých boli nakazené, tiež by sme už nežili.

Našou úlohou je pomáhať Svetu – priestranstvu, kde žijeme svoje ľudské životy, aby bol vhodný na život. Treba udržiavať procesy v čistote, napomáhať im, aby sme mohli žiť v súlade s Priestranstvom vo svojich životných procesoch. Ak to dokážeme, generácie po nás tu budú môcť žiť naďalej. A ak dokážeme udržať v čistote aj Priestranstvo Mysle, budeme žiť my aj generácie po nás v mieri, v láske a vzájomnej úcte.

Jedna vec je zvláštna. Človek má v sebe prirodzenú túžbu objaviť niečo čisté. A keď niečo čisté objaví, svojim myslením a spôsobom života to znečistí. Prajem nám všetkým, aby sme v tejto dobe zmien, ktorá práve prebieha, zmenili aj to.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.