Srdce ako vnútorný Zdroj

Views: 163

Staroveké tradície a spisy tvrdia, že ak chce človek pochopiť a spoznať svoju skutočnú Podstatu, musí svoju Vedomú Pozornosť odtrhnúť od všetkých vonkajších objektov, od všetkých vonkajších javov a procesov, aj od podmienených myšlienok a pocitov.

Namiesto toho musí svoju Vedomú Pozornosť pripútať k samotnému večnému Vedomiu, k vnútornému Zdroju tohto večného Vedomia, k vnútornému Zdroju Srdca. Obrazne povedané, srdce ako sval je vonkajší objekt, Srdce ako Zdroj je vnútorné napojenie na Večné Vedomie.

Dávajte toto Srdce do všetkého, čo robíte. Myslite napojení na svoj vnútorný Zdroj, komunikujte cez Srdce a konajte so Srdcom. Ak budete takto pripútaní k vnútornému večnému Zdroju a všetku svoju Silu preženiete cez Srdce, zvýši sa vaša energetika, zvýši sa vaša vibrácia, vaše Svetlo a vaša čistota. To všetko sa spojí s vašou Mysľou, to všetko budú ľudia počuť cez vaše Slová a to všetko prenesiete do vonkajšieho Sveta vašimi činmi.

Pripravte sa však na to, že sa nebudete viac chcieť vracať do minulosti. Váš vnútorný Zdroj je totiž iba Tu a Teraz a vy už nebudete vidieť zmysel v strácaní prítomného času vracaním sa do minulosti. Prítomný Čas je vaša Sila a tá sa dá použiť iba v Prítomnosti. Konaním, prípravou na Tvorenie v budúcnosti, prípadne na učenie sa z minulosti. Všetko ostatné je iba tratenie Sily a Času.

Preto myslite napojení na svoj vnútorný Zdroj, komunikujte cez Srdce a konajte so Srdcom. Ak budete takto pripútaní k vnútornému večnému Zdroju a všetku svoju Silu preženiete cez Srdce, zvýši sa vaša energetika, zvýši sa vaša vibrácia, vaše Svetlo a vaša čistota.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.