Poznanie

Views: 0


Nik neodhalí
čo sa skrýva v človeku.

Ani hviezdy
svoju pravdu odvekú
neodkryjú.

Darmo človek verí
v svoju silu
v svoju múdrosť
v svoje schopnosti
darmo verí
že sa všetky múdrosti
a pravdy
pred ním odhalia.

Lesy púšte pohoria
voda vzduch i zem
svetlo tma aj tieň
človek duša duch
planetárny kruh
náboženstvo viera
známa čierna diera…

Človek sa veľmi snaží
všetko pochopiť.
No zdá sa
že Niekto Väčší stráži
a drží v rukách niť
ktorú len po troškách
posúva človeku
aby tak pravdu odvekú
ochránil pred zradou.

Kým jeden trpí hladom
a druhý prejedá sa
kým jeden trpí zimou
a druhý ohrieva sa
kým jeden kráča hrdo
a druhý v ponížení
kým každý Človek
svoje vnútro nepremení

bude sa skrývať
Pravda odveká
aby si hrdá
múdrosť človeka
otesala hrany.

A možno raz
Pravdy brány
otvoria sa
aby odhalili

čo pred nami
Kto a prečo skryli.


Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.