Sila a dôležitosť pozdravu na rozlúčku

Views: 3

Dobrý pozdrav na rozlúčku má pre každého z nás veľký význam. Nezáleží na tom, či ideme do práce, na lekárske vyšetrenie alebo na ďalekú cestu. Každý by sa mal zamyslieť nad tým, aké slová hovorí osobe, s ktorou sa lúči.

Za starých čias si toho boli ľudia plne vedomí. Preto brali veľmi vážne rituály lúčenia a želania na cestu. Ľudia chápali, že vhodné slová a dobrý pozdrav na rozlúčku vytvára priaznivé okolnosti pre budúce deje.

Poznáte všetky zákutia Slovenska? Vybrali sme pre vás neprebádané miesta, ktoré musíte spoznať. Napríklad aj toto leto... | Novinky - Faxcopy.sk

V minulosti mal každý člen rodiny svoj rodový strom, ktorý sa vysádzal už pri narodení a s pomocou určitého rituálu sa vytvorilo spojenie medzi týmto človekom a stromom. Pokiaľ človek odišiel na dlhú a ďalekú cestu, blízki mohli sledovať na strome zmeny, ktoré sa rovnako diali aj s človekom. Pokiaľ videli, že sa človeku nedarí, mohli pozitívne vplývať cez tento strom na daného človeka.

Pajkrův dub v Telecí | BOTANY.cz

Je dôležité rozlúčiť sa s človekom tak, aby mu to dodávalo silu a nasmerovalo ho to k pozitívnemu výsledku. Vaše posledné slová by mali byť pre neho ako ochranný talizman. V niektorých prípadoch by mala rozlúčka uvoľňovať, upokojovať a vzbudiť dôveru a v iných naopak, naplniť silou, vzbudiť nadšenie, povzbudiť k aktivite, alebo by mala byť oporou v ťažkých chvíľach.

Všeobecne platí, že vaše slová na rozlúčku by mali poskytovať človeku morálnu podporu a posilniť ho duchovne. Využite každú príležitosť povedať človeku, ktorý odchádza na cestu, alebo začína nové dielo, dobré slová. Naši predkovia si už dávno všimli, že dobrá rozlúčka má obrovskú silu, preto používali veľké množstvo želaní na rozlúčku ako napríklad: „Veľa šťastia“, „S Bohom“, „Šťastnú cestu“, „Nech sa všetko podarí“, „Maj sa krásne“, atď. Buďte štedrý, nešetrite dobrými slovami. Pre vašich blízkych je to najlepšia psychická podpora a mentálna ochrana.

Lúčenie - Fotografia - Fotogaléria | ePhoto.sk - foto, fotografie, fotoaparáty

Nech sa pre vás stane pravidlom želať dobro na cestu vašim  blízkym ľuďom, keď odchádzajú na cestu, aj keď nie je ďaleká. Pre odchádzajúcich sú slová, ktoré počujú „za chrbtom,“ veľmi dôležité. Sú ako spojovacia niť medzi nimi a vami. A pokiaľ je cesta ďaleká, je to o to dôležitejšie. Môžeme súbežne so slovami tiež mysľou vytvoriť ochranné pole okolo odchádzajúceho človeka a naprogramovať toto energetické pole, aby ho chránilo pred všetkými možnými negatívnymi situáciami. Podporte blízkeho človeka, povedzte mu dobré, optimistické slová. Povedzte mu: „Tebe sa všetko podarí“, „Želám ti veľa úspechov“ a človek sa bude cítiť silný, odhodlanejší. Takto človek cíti za chrbtom podporu, čo posilňuje vieru, že sa mu všetko podarí.

Slová, rovnako ako myšlienky, majú obrovskú silu. Dokážu materializovať a tvoriť realitu, preto musíme vedome vyberať svoje slová, aby boli dobré, svetlé, tvorivé a inšpirujúce. Nie vždy je nutné slová vysloviť, želanie je možné vytvoriť a nasmerovať aj mysľou. Ľudia sú rôzni a nie každý ma rád zasahovanie do života. Naši predkovia mali rôzne rituály na rozlúčku a jedným z nich bol rituál, kedy si všetci ešte pred rozlúčkou sadli a v tichosti si všetci predstavili šťastný priebeh cesty odchádzajúceho a pozitívne naplnenie cieľu cesty. Tým sa spoločne vytvorené myšlienkové pole viacerými osobami skôr materializovalo a naplnilo.

Svadobné zvyky Rusov. Moderná ruská svadba: staré zvyky a nové trendy

V žiadnom prípade by sa nemal pred rozlúčkou a na rozlúčku konzumovať alkohol, pretože ten rozkladá energetické pole človeka. Následne životná energia uniká a človek je otvorený rôznym negatívnym vplyvom. Rovnako sa oslabuje aj energetické spojenie na diaľku s blízkymi osobami. Taktiež slová a myšlienky človeka, ktorý vyprevádza odchádzajúceho, alkohol značne energeticky oslabuje, a tým strácajú požadovaný potenciál.

Človek by mal odchádzať s maximálnym energetickým potenciálom a dobrým pocitom. V tom mu pomôžu vaše dobré, úprimné slová a myšlienky na rozlúčku. Človek tým, že želá a tvorí dobro pre iných, podporuje aj svoj osobný evolučný rast. Každý z vás môže byť „anjelom strážnym,“ neviditeľným ochrancom svojich blízkych aj na diaľku, preto nešetrite srdečnými slovami. Aj malé slovo môže zmeniť svet k lepšiemu. Zvlášť ak ide o svet vašich blízkych a milovaných ľudí.

Encounter Stock Photos, Royalty Free Encounter Images | Depositphotos®Zdroj: www.radostnaskola.sk

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.