USPÁVANKA – OCHRANA PRE DIEŤA

Views: 2

Uspávanka je pre normálny vývoj dieťaťa nevyhnutná rovnako, ako dotyky a jemné objatie matky, ako materské mlieko, či ako spánok. Naši predkovia verili, že výchova dieťaťa začína uspávankami. Preto týmto piesňam prikladali osobitný význam.

VIDEO: Poznáme NAJNEŽNEJŠIU slovenskú uspávanku, pri ktorej deti najradšej zaspávajú!

Uspávanky plnili rovnakú funkciu ako neskôr modlitby k anjelovi strážnemu. V piesni (v uspávanke) matka žiadala pre svoje dieťa pokojný spánok, silu a rast, aby bolo v budúcnosti silné a zdravé. Každé dieťa malo svoju uspávanku – zložila ju matka hneď po narodení. Potom táto pieseň zostala jeho amuletom celý život.

Uspávanky môžete začať spievať aj počas tehotenstva. Je dokázané, že dieťa v maternici vníma hudbu, reč, intonáciu. Potom novorodenec, ktorý počúva piesne, ktoré mu spievala jeho mama, rozpozná ich a upokojí sa. Rýchlo začne reagovať na hlas svojej matky a v reakcii vydáva melodické zvuky. Monotónny rytmus uspávaniek je dobrou prevenciou pred poruchami pohybu a reči. Spievaním dostáva dieťa prvé lekcie rozvoja reči. V reakcii na svoju matku začína „chodiť“, čo znamená, že sa mu vyvíja hrtan – hlavný nástroj rečovej činnosti.

Prečo som ako mama šťastná?“ | Najmama.sk

V uspávankách matka buduje bezpečný svet okolo svojho dieťaťa. Akoby teplo a bezpečnosť domu stavala proti všetkým nebezpečenstvám vonkajšieho sveta. Tieto piesne prinášajú dieťaťu POKOJ, NEHU, NÁKLONNOSŤ A SRDEČNOSŤ, zmierňujú nadmernú úzkosť, a vonkajšie vzruchy. Deti, ktoré nepoznali uspávanky, vyrastajú viac v sebeckom postoji, sú agresívnejšie a je pravdepodobnejšie, že budú trpieť rôznymi duševnými poruchami.

Uspávanky sú veľmi dôležité
pri vývoji reči dieťaťa,
pri rozvoji myslenia.

Charakter malého človiečika, jeho fyzické zdravie, závisí od toho, aké piesne matka spievala dieťaťu a či ich vôbec spievala. V uspávanke sú poznatky o svete šifrované, čo sa prebúdza v genetickej pamäti. Deti, ktorých genetická pamäť nie je „prebudená“, sa oveľa ťažšie adaptujú v živote a v spoločnosti. Vyvíjajú sa pomalšie.

Autorstvo tohto objavu patrí Irine Karabulatovej, doktorke filológie z Ťumenu, ktorá dlho študovala uspávanky ľudí na Sibíri. Zistilo sa, že matky, ktoré svojim deťom spievajú uspávanky, zlepšujú laktáciu a nadväzujú užšie vzťahy s deťmi. Ak sa matka pravidelne prihovára k predčasne narodenému dieťaťu, dieťa naberie silu oveľa rýchlejšie. Matky, ktoré začali svojim deťom spievať uspávanky ešte pred ich narodením, boli zbavené príznakov toxikózy a uľahčil sa priebeh tehotenstva.

Smejte sa a buďte šťastné: Dieťa v brušku dokáže vnímať váš smiech | Najmama.sk

Predpokladá sa, že detstvo je najvhodnejším vekom na položenie morálnych základov u malého človeka. Uspávanky sú flexibilným nástrojom ľudovej pedagogiky. Prostredníctvom jednoduchých textov sa dieťa dozvedelo o svetonázore a usporiadaní sveta.

Tíško miláčik,
nehovor už…
Za okraj zeme zapadlo Slnko,
skrylo sa za obzor,
deň sa rozplynul,
prišla noc.

Uspávanka je HLAVOU detskej duše, spojnicou pri prenose vnímania sveta… venujte preto pozornosť tomuto dedičstvu našich predkov, ktoré podporuje zdravý vývoj našich detí…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.