SILA ĽUDSKÉHO MYSLENIA. SLOVÁ, KTORÉ OŽIVUJÚ MŔTVE BUNKY.

Views: 24

Vedcom sa podarilo dokázať, že slová sú schopné oživiť mŕtve bunky! Počas výskumu boli vedci ohromení obrovskou silou slov, ako aj neuveriteľným experimentom ovplyvňujúcim tvorivé myšlienky proti krutosti a násiliu.

AKO NA TO PRIŠLI?

Začnime od začiatku. Už v roku 1949 výskumníci Enrico Fermi, Pasta a Ulam študovali nelineárne systémy – systémy oscilácií, ktorých vlastnosti závisia od procesov v nich prebiehajúcich. Tieto systémy sa správajú za určitých podmienok nenormálne.

Štúdie ukazujú, že uchovávajú podmienené účinky a dlho uchovávajú informácie. Typickým príkladom je molekula DNA/DNK, ktorá uchováva genetickú informáciu tela. Už v tých časoch vedci uvažovali, ako je to možné. Iracionálna molekula, ktorá nemá mozgové štruktúry ani nervový systém, môže mať pamäť presnejšiu ako ktorýkoľvek moderný počítač.
Neskôr vedci objavili záhadné solitony.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt solitony

SOLITONY

Čo je soliton? Ide o štrukturálne stabilnú vlnu, ktorá sa nachádza v nelineárnych systémoch. Tieto vlny doslova vykazujú znaky inteligencie. Podstata experimentu bola nasledovná: pomocou špeciálnych prístrojov sa vedcom podarilo vysledovať cestu týchto vĺn v reťazci DNA/DNK. Vlna prešla reťazou a úplne prečítala informácie. Dá sa to porovnať s človekom, ktorý číta otvorenú knihu, len tu to ide stokrát presnejšie. Pri všetkých experimentoch počas štúdie vznikala rovnaká otázka – prečo sa solitony správajú takto a kto im dáva taký príkaz?

Vedci pokračovali vo výskume na Matematickom ústave Ruskej akadémie vied a pokúšali sa ovplyvňovať solitóny ľudskou rečou zaznamenanou v informačných médiách. To, čo vedci videli, prekonalo všetky očakávania – pod vplyvom slov solitóny ožili .
Vedci zašli ešte ďalej a nasmerovali tieto vlny na zrná, ktoré boli ožiarené vysokou dávkou žiarenia, čo spôsobilo rozbitie vlákien DNA a ich nefunkčnosť. Pod mikroskopom bolo vidno poškodenú DNA zničenú žiarením. Po experimente však pšeničné semená vyklíčili.

Ukazuje sa, že ľudská reč môže oživiť mŕtve bunky, t.j. pod vplyvom slov získavajú životodarnú moc. Tieto výsledky mnohokrát potvrdili vedci z iných krajín – Británie, Francúzska a Ameriky. Vedci vyvinuli špeciálny program, v ktorom sa ľudská reč transformuje na vibrácie a superponuje sa na solitonovú vlnu, ktorá potom ovplyvňuje DNA rastlín. Vďaka tomu sa ich rast a kvalita výrazne zrýchlila. Pokusy sa uskutočňovali aj na zvieratách. Ukázali zlepšenie krvného tlaku, vyrovnanie srdcového rytmu, zlepšenie somatických parametrov.

VEDCI SA TU NEZASTAVILI

Spolu s kolegami z amerických výskumných ústavov sa v Indii uskutočňovali experimenty zamerané na vplyv ľudského myslenia na stav planéty. Pokusy sa uskutočňovali viackrát, pričom pri poslednom z nich bolo 60 až 100 tisíc ľudí. To je naozaj obrovské množstvo ľudí. Hlavnou a nevyhnutnou podmienkou bolo, aby všetci prítomní ľudia mali tvorivé myšlienky a nápady. Za týmto účelom sa ľudia zhromažďovali v skupinách a smerovali svoje pozitívne myšlienky do určitého bodu na planéte. Následne bol vybraný Bagdad, hlavné mesto Iraku, kde sa v tom čase viedli krvavé boje.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt myslenie

Počas experimentu sa boje náhle zastavili a obnovili sa až za niekoľko dní. V dňoch experimentu dramaticky poklesla kriminalita v meste. Proces ovplyvňovania tvorivého myslenia bol zafixovaný vedeckými prístrojmi, ktoré zaznamenávali silný tok pozitívnej energie.

Vedci sa domnievajú, že tieto experimenty dokazujú dôležitosť ľudských myšlienok a pocitov, ako aj ich neuveriteľnú schopnosť odolávať zlu, smrti a násiliu. Koľkokrát majú svetlé mysle vďaka svojim čistým myšlienkam a túžbam vedecky potvrdenú starodávnu pravdu – ľudské myslenie môže súčasne TVORIŤ aj NIČIŤ .

Voľba zostáva v rukách človeka, pretože záleží na smerovaní jeho myslenia. Ľudia sami vytvárajú alebo majú negatívny vplyv na svoje okolie a na seba.

Ľudský život je neustála voľba.
Môžeme a musíme sa to naučiť robiť správne a vedome.
Zdroj: vytiahnuté z útrob internetu

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.