Pozornosť – Čas – Život

Žijete vedome? Naozaj máte pocit, že vedome prežívate to, čo žijete? Ja viem, vnútorný svet je každého intímnou záležitosťou. Lenže ak by každý vedel, že náš vnútorný svet sa prejavuje v javnom svete, dával by si každý extra pozor na to, čo vo svojom vnútri vyživuje. Ako premýšľa a nad čím… ako používa svoje slová… a akým spôsobom sa prejavuje a vstupuje do životov iných ľudí… a ako to následne pôsobí naňho.

Všetko, čo živíme svojimi myšlienkami, svojou Pozornosťou, čomu odovzdávame svoj vlastný Život už len tým, že tomu dávame svoj vlastný Čas, to všetko sa prejavuje v našom Živote. A potom, keď sa to prejaví, sa čudujeme, že je to tu.

Je to náš uhol pohľadu, cez ktorý posudzujeme to, čo k nám prichádza. Venujme sa svojmu Životu aj na úrovni myšlienok, na úrovni pozornosti a na úrovni slov. Zachytávajme vedome to, na čo myslíme, nad čím uvažujeme, čomu vo svojej Mysli dávame priestor. Náš Priestor.

Občas sa zastav a uvedom si, na čo myslíš.
Je to to, čo vo svojom Živote naozaj chceš mať?
Ak nie, nájdi si na premýšľanie inú tému.


Zameriavajme svoju Pozornosť na veci, ktoré nás obohacujú, ktoré nás robia šťastnými, ktoré milujeme. Objavme to, čo nás obohacuje, čo nás robí šťastnými. Objavme to, čo naozaj milujeme. Tomu venujme svoju Pozornosť.

Cez Pozornosť dávame hodnotu svojmu Času. Náš Čas je náš Život. Akú hodnotu má náš Život, záleží od toho, čomu venujeme svoj Čas. Život plynie v čase. Život každého jedného z nás. Podľa toho, čomu venujeme svoju pozornosť, dávame hodnotu svojmu Životu. To nás potom napĺňa citmi a pocitmi.

Sme to my sami, kto si to vie v sebe nastaviť. A v podstate aj nastavuje, či už vedome, alebo nevedome. Nie je potrebné očakávať od iných, že v nás nastavia dobré pocity. Je to naše vnútro, náš vnútorný svet. Naše pocity… Je to naša Láska, ktorú tak veľmi chce každý cítiť. Hľadať ju vonku a obviňovať ľudí vonku za to, že ju nemáme, je zúfalý omyl.

Myslime tak, aby sme sa cítili príjemne. Pozorujme to, čo sa vám páči, čo v nás prebúdza príjemné pocity. Takto strávený Čas nás naplní pokojom a láskou a to nám nastaví myslenie aj Pozornosť. Je to uzavretý kruh. Kruh, ktorý si každý z nás tvorí Sám.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.