Dieťa

Views: 0

Škoda že nie sme ako deti.
V ich očiach stále radosť svieti
hravo zvládajú prekážky svetské.
Ich rúčky nôžky sú iba detské
ale srdcom veľkým ako zvon
naplniť vedia láskou celý dom.

Deti – stvorenia šťastné
veď každé dieťa je tak krásne
práve preto že cíti v sebe radosť
práve preto že cíti ľahkú hravosť
slobodne zvládnuť každú prekážku
slobodne položiť nám otázku
slobodne odísť k svojmu cieľu
slobodne pritúliť sa k telu
slobodne vyjadriť že ľúbi
slobodne plakať ak zablúdi …

Slobodou zrelé …
city má vrelé každým dňom
slobodne kráča k svojim snom
slobodne objavuje
slobodne obdivuje
slobodne vyjadruje
svoje čisté city.

Vo svojom slobodnom žití
vyjadrí všetko čo cíti.

Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.