Múdrosť sa čerpá z ľudí

Views: 4

Stačí sa múdrosti otvoriť. Otvoriť sa spôsobu komunikácie, rozhodovania a konania v múdrosti. Nehľadajte ju mimo seba. Hľadajte ju vo svojom Živote. Pozorujte ju vo vašej komunikácii, zistite či je tam. Všímajte si ju vo vašich rozhodnutiach, či je s vami. Privolajte ju k sebe vo svojom konaní, aby naplnila vašu myseľ, lebo cez myseľ konáte… ak myslíte.

Dovoľte si prežívať ju. Keď príde, hneď viete, že je to Ona. Bytosť Múdrosť. Odhalí vám vždy jednu zo svojich podôb. Vtedy ju zachyťte svojou schopnosťou PRECIŤOVAŤ. Zachyťte a precíťte. Dovoľte si ponechať si ju v srdci, v Mysli a následne v rozhodnutí a konaní.

Dovoľ si zachytil Múdrosť. A precítiť. Nech vojde do tvojej mysle a rozkvitne ako púpava. Dovoľ jej rásť, nech obohatí tvoje ciele svojou snahou rásť v tvojom živote. Ako púpava, ktorá rozkvitá, aby sa stala malým odkazom Slnka na lúke, kde je takých slniečok na tisíce. Dozrejme, všetci, ktorým svitá, ktorí vnímajú a chápu. Dovoľme Múdrosti, aby v nás zrela, aby sa v nás ako púpava, premenila na tisíce semienok, ktoré sa rozletia do Sveta a obohatia ďalšie a ďalšie Mysle prebudených ľudí túžiacich Žiť. Nie prežívať a čakať, ale ŽIŤ, KONAŤ A BUDOVAŤ svoje Životy.

Múdrosť sa čerpá z ľudí. Vypnite správy, vypnite televízory. Rozprávajte sa medzi sebou o tom, čo cítite, po čom túžite a žite. V múdrosti, láske a porozumení. Vo vlastnom znení vlastného Života.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.