Ľudské vedomie rastie kvantovým skokom: Opona sa dvíha

Views: 0

Deje sa niečo zázračné. Neviditeľné sa stáva viditeľným.

Ľudské vedomie sa kvantovým skokom posúva do územia predtým neznámeho. To, čo sa začalo niekoľkými svätými, mudrcmi, guru či Spasiteľom, sa prebúdza v srdciach a mysliach miliónov ľudí po celej planéte.

Vesmír Narodenia Človek - Obrázok zdarma na Pixabay

Ľudská evolúcia prechádza veľmi závažným posunom. Dôkaz je viditeľný voľným okom.

Tento posun zapríčiňuje, že tisícročia staré viery a spoločenské štruktúry sa musia preskúmať, ako ešte nikdy predtým. Snáď úplne prvýkrát v histórii.

Dokonca, svetovo uznávaný fyzik Dr. Stephen Hawking (nedávno skonal) zanechal svoju predošlú pozíciu prezentovanú v knihe Veľkolepý plán (Grand Design) tvrdiac, že „viera v stvoriteľa nebola kompatibilná s vedou“ a že Veľký tresk bol tak nevyhnutný ako gravitácia.

Ak by stále žil, zmenil by Dr. Hawking svoj názor ešte raz po tom, ako sa veda posúva bližšie k riešeniu Zjednocujúcej teórie všetkého?

Zjednocovanie všetkého

To, čo sa v súčasnosti vynára z otráveného a utrápeného sveta, preplneného veľmi malou praktickou hodnotou, je nová a kvantifikovateľná realita, ktorú vybudovali tí, ktorí stelesňujú rozsiahlejšie pochopenie toho, kto sme a prečo sme tu.

Väčšina z nás sa bezpochyby začala pýtať určité otázky, snáď po prvýkrát vo svojom živote.

Či sa už pozeráte na udalosti súčasnosti ako na koniec sveta, alebo ako na nový Zlatý vek, úplne závisí na tom, či ste zviazaní vedomím, ktoré je oddelené, alebo sa rozvinulo za hranice do niečoho nového.

 „Existujú len dva spôsoby, ako žiť svoj život. Jedným z nich je brať ho tak, ako keby nič nebolo zázrakom.Tým druhým je brať ho tak, že všetko je zázrak.“ – Albert Einstein

Ľudské vedomie rastie kvantovým skokom: Opona sa dvíha - Sila vedomia

To, čo sa v súčasnosti okolo nás rozpadá, je plodom pomýlenej práce ľudstva a zároveň planéty ničenej zastaraným a neudržateľným systémom viery ľudí.

Väčšina ľudského utrpenia je vytvorená samotným človekom a je dôsledkom prirodzenej nevedomosti a obmedzenia, nájdeného v oddelení vedomia. Ide o vieru, podľa ktorej sme oddelení jeden od druhého, od nášho prostredia, alebo dokonca od Boha.

Oddelenosť vedomia je však tou samotnou clonou.

Oddelenosť nie je skutočná

Tak, ako to predpokladá samotná definícia „oddelenosti“, clona zatemňuje slnko, ktoré je schované za mrakmi, avšak slnko zostáva stále prítomné.

Až doteraz, len malý počet ľudí prekonal oddelenosť vedomia na ďalší stupeň evolúcie ľudstva, na vedomie jednoty.

Či už vy/my zničíme sami seba, závisí na vašej/našej schopnosti vykonať evolučný skok z oddelenosti do vedomia jednoty, kde sa ľudské utrpenie končí.

Je to ako upozornenie, tak aj odmena, obsiahnutá v rámci univerzálneho proroctva, zahŕňajúceho mnohé kultúry v rôznych formách. Proroctvo sa prepožičiava jednak do fyzických, ale aj metafyzických úrovní našich životov.

Pri sústredení sa médií na zápas ľudstva, zameraný na vymanenie sa z nášho kolektívneho zámotku oddelenosti, môžeme zostať slepými, ktorí nevidia zázrak odohrávajúci sa priamo pod svojím nosom.

Najväčším príbehom tisícročia je skutočnosť, že milióny ľudí sa prebúdzajú k uvedomeniu si toho, že všetok život je neodvolateľne poprepájaný ako Jeden – a vždy to tak bolo.

Väčšina ľudstva bola až doposiaľ príliš nevyvinutá na to, aby si to už „uvedomila“ a pochopila, o čo ide.

Clona sa odkrýva/Opona sa dvíha

To, čo zjednocuje nás a všetok Vesmír, všetko Stvorenie, je obsiahnuté v samotnom vzduchu, ktorý dýchame. Všetkým prenikajúca odpoveď na hádanku záhady Života je skrytá v záhadne doznievajúcej otázke – tej, ktorá je na priam dosah ruky.

Sú to hmatateľné a zároveň nehmatateľné aspekty nášho sveta, ktoré sú vedecké a zároveň nevedecké.

Nazvite to akokoľvek ako chcete a nájdete to tam. Tajný kľúč, ktorý odomkne koniec ľudského utrpenia je obsiahnutý vo vás. Je to vaša túžba po poznaní. Už ste to objavili?

10 zákonů univerza, podle nichž funguje Vesmír | ProNáladu.cz

Ak veríte vo vyššiu moc alebo riadiacu silu, a dokonca, aj keď v ňu neveríte – keď sa prebudíte, budete zasiahnutí uvedomením si toho, že sila, ktorá poháňa a viaže celý Vesmír, nie je vonkajšou inteligenciou.

To, čo dokonca ani slávny kozmológ Dr. Stephen Hawking, biológ a ateista Richard Dawkins alebo dokonca Pápež František ešte nepochopili (verejne), je to, že tvorivá sila, ktorá nás zjednocuje je samotné Stvorenie, samotný Vesmír.

Neexistuje žiadna oddelenosť.

Boh je Stvorenie

Stvorenie nie je jednoznačnou udalosťou. Samodefinovaním bude pokračovať do večnosti.

To, čo je tak šokujúce je to, že veda a náboženstvo nie sú navzájom v protiklade. Sú jednoducho len interpretáciou Jedného, interpretáciou ľavej polovice mozgu a zvlášť interpretáciou pravej polovice mozgu.

Naše pátranie po poznaní Jedného je snahou o zjednotenie s Jedným. Spájanie rúk spôsobom, ktorý bol úplne zabudnutý, sa temnota stáva svetlom. Zo strachu sa stáva láska.

Súťaženie sa mení na spoluprácu, a tak sa nedostatok stáva hojnosťou. Bezcennosť sa stáva hodnotou, čím ukončuje rasizmus, genocídu a otroctvo. Naša planéta má obnovené zdravie.

Osobný pokoj a mier na Zemi závisí na novom, viac vyvinutom pochopení Boha.


ZDROJ: https://silavedomia.sk/ludske-vedomie-rastie-kvantovym-skokom-opona-sa-dviha/?fbclid=IwAR1C9xZ1HX5U2xI4YBedHrtZf1N1Mw7c_afHykdvjuPAup9zsG8f1QRu_w0

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.