O RODE.

Views: 0

Sme rodáci. Slovom rodák označujeme toho, kto pochádza z nášho rodu. Slovo ROD malo v minulosti obrovský význam. Ctilo sa všetko, čo bolo z RODu. Celá spoločnosť stála na tom, že ROD bol záštitou, aj Silou každého jednotlivca. V minulosti na našom území žili silné RODy. Stačí sa trošku zaujímať o dejiny a zistíte veľmi zaujímavé fakty o tom, kto vlastne sme. Zaujímajte sa o to… posilní to vašu sebadôveru. Sme viac, než si v tomto stave, aký tu teraz vládne, dokážete predstaviť. Politizovať sa však neoplatí. Nech sa každý vysporiada so svojim vlastným svedomím sám.

Chcem upriamiť pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.
naRODenie – zROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.
pôROD – brána nášho zRODu, ktorou každá živá bytosť musí prejsť. PôROD, ktorý každá matka dôverne pozná… chvíle bolesti a vzápätí radosti, keď si svoje naRODené dieťa pritúli k svojmu telu.
Tak sa stávame RODičmi, aby sme sa postarali o naše naRODené deti. RODičia sú pre deti prvým vzorom, od ktorých sa učia prvé svetské znalosti. Dieťa dostane svoje RODné meno, RODný list a spoznáva svoju RODinu.
RODina, základný článok RODu, aj celého náRODa. V RODine máme svojich RODných bratov, RODné sestry, aj starých RODičov, či praRODičov. Kto chce skúmať svoj RODokmeň, dozvie sa o svojom RODe ďaleko viac informácií.
Nech už naše RODiny žijú kdekoľvek, všade kde sa nachádza náš ROD, všade tam pri RODe, sme v príRODe. Zvyčajne sa v príRODe všetci cítime dobre. Ako znovuzRODení. V prírode všetko rastie samo, no ak chceme, aby sa nám niečo cielene uRODilo, tak sa dopracujeme k úRODe. Všetko je to priRODzené…

Vážte si ROD v každom slove, aj v každom vzťahu.
Všetci sme RODáci nášho RODu.

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.