Sny.

Views: 0

Učiteľ požiadal svojich žiakov, aby napísali jeden zo svojich snov na list papiera. Po niekoľkých minútach ich pozbieral, vrátil sa k stolu a rozložil ich. Niekoľkokrát ich zamiešal a povedal:
„Teraz sem po jednom príďte a náhodne si vyberte jeden papier.”
Keď si všetci vzali po jednom náhodnom papieri, vyzval triedu, aby každý otvoril papier, ktorý si vybral.
,,Teraz si prečítajte sen, ktorý ste si vybrali a urobte si z neho svoj a splňte ho. Ak nájdete napísaný svoj sen, vymeňte ho za sen niekoho iného.”
Oči žiakov sa naplnili úžasom.
,,Ale pán učiteľ, ako si môžeme splniť sen, ktorý nie je náš?“ spýtal sa jeden z nich.
„Napríklad, ja sa nechcem stať astronautom, ako sa tu píše, bála by som sa ísť do vesmíru. Snívam o tom, že sa stanem tanečnicou”, hovorí druhá žiačka.
„V skutočnosti ani nemôžete”, odpovedal učiteľ.
,,No a prečo teda takáto úloha? Prečo ste nás požiadal, aby sme urobili niečo, o čom ste už vedel, že nemôžeme?”
„Aby ste pochopili, že každý z vás má svoj sen a ten je rovnako dôležitý, ako sny všetkých ostatných a že každý z vás má moc splniť si svoje sny, ale nie sny ostatných. Uvidíte, že v živote vám bude veľa ľudí hovoriť, že vaše sny sú hlúpe, alebo sa pokúsia vám ich vyhovoriť, alebo vás budú presviedčať, aby ste ich zmenili. Nikdy im to nedovoľte! Bráňte svoje sny a bojujte za ich naplnenie. Môže sa stať, že nakoniec zostanú iba snami a nestanú sa skutočnosťou. Ale vy musíte v ne aj naďalej veriť, brániť ich, bojovať za ne, pretože svet bez snov je prázdny, stratený svet.
Nikdy nekritizujte sny ostatných, vlastne ak môžete, tak pomôžte ostatným pri dosiahnutí ich snov. Chráňte si sny, pretože sny sú krehké a ak sa rozbijú, ich črepiny zostávajú vo vašom srdci po celý život” ….

Sabrina Ferri

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.