V kmeni Himba.

Views: 0

V kmeni Himba v južnej Afrike je stanovený dátum narodenia dieťaťa, nie v čase jeho príchodu na svet, ani v jeho počatí, ale oveľa skôr: Dátum narodenia sa tu počíta odo dňa, keď je dieťa plne zobrazené v mysli jeho matky.

Himbové, ztraceni v čase - Telemagazyn.pl


Trochu to rozvinieme. ⠀⠀
Keď sa žena rozhodne, že bude mať dieťa, usadí sa a odpočíva pod stromom a počúva, kým nebude počuť pieseň dieťaťa, ktoré sa chce narodiť. Potom, čo počula pieseň tohto dieťaťa, sa vráti k mužovi, ktorý bude otcom dieťaťa, aby ho naučila tú pieseň. A potom, keď sa milujú fyzicky, myslia spolu na svoje dieťa a spievajú pieseň dieťaťa, aby ho pozvali. ⠀⠀

Keď je matka tehotná, učí spev tohto dieťaťa pôrodné asistentky a staršie ženy v dedine. Takže, keď sa narodí dieťa, staré ženy a ľudia okolo neho spievajú jeho pieseň, aby ho privítali. ⠀⠀


Keď dieťa rastie, ostatní dedinčania sa učia jeho pesničku. Takže ak dieťa spadne, alebo sa zraní, vždy nájde niekoho, kto ho vyzdvihne a zaspieva jeho pieseň. Podobne, ak dieťa urobí niečo nádherné, alebo úspešne prejde obradom priechodu, ľudia z dediny spievajú jeho pieseň, aby si ho uctili. ⠀⠀


V kmeni je ďalšia príležitosť, kde dedinčania spievajú pre dieťa. Ak sa osoba kedykoľvek počas svojho života dopustí trestného činu alebo protispoločenského činu, jednotlivec sa zavolá do centra obce a ľudia komunity tvoria kruh okolo neho. Potom spievajú jeho pieseň. ⠀⠀

Smoke and Leather — A Visit to the Himba Village | Fly, Icarus, Fly


Kmeň uznáva, že korekcia asociálneho správania nemusí prejsť trestom. Je to láska a pripomienka identity, ktorá vybočeného súkmeňovca vráti späť do kolektívu. Keď počuje vlastnú pieseň, ktorú spievajú všetci jeho priatelia, rodina a všetci v jeho kmeni, pochopí že nepotrebujete urobiť nič, čo by druhému ublížilo. ⠀

A keď človek v tomto kmeni zostarne, leží v posteli a je pripravený zomrieť, všetci dedinčania poznajú jeho pieseň a spievajú naposledy JEHO PIESEŇ.foto: Chris McLennan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.