Prajem vám

Views: 0

Chodím pomedzi vás a Pozorujem. Áno, som Pozorovateľ. Učí ma to, ako s vami Žiť a zostať šťastný.

Toto obdobie zmien a Vzostupu prináša so sebou veľa snáh ovládať ešte aspoň na chvíľu to, čo bolo v našej moci. Ak to robia jednotlivci, vznikajú problémy vo vzťahoch, ak to robia politici, vznikajú problémy v spoločnosti a ak to robia mocní tohto sveta, sú problémy v politickom svete.

Všetci túžime po pokojnom slobodnom vyjadrovaní sa, po tvorení vlastného osobného sveta. Keď to ľudia nemajú, keď sa im to odopiera, dožadujú sa toho. Je to preto, lebo je to ľudská prirodzenosť.

Pozorujem. Preto vnímam viac, než do davu vlievajú vlastníci médií cez svoj nástroj. V pozorovaní je Poznanie toho, čo rastie, čo sa Tvorí a tiež Poznanie s kým ÁNO a s kým NIE. Kto to rozpozná, vyvaruje sa mnohým nedorozumeniam. Túto skúsenosť máme všetci… V tomto období však treba rozlišovať na inej úrovni – na úrovni myšlienok, pretože MYŠLIENKY menia ľudí, spoločnosť, aj Svet.

Prajem vám všetkým SPRÁVNY VÝBER, čo áno a čo nie…
S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.