Bohatstvo.

Views: 0

,,Peniaze sú lepšie, ako chudoba.
Ak pre nič iné, tak aspoň
z finančných dôvodov.”
Woody Allen


To je síce pravda, ale:

,,Nadbytok neznamená bohatstvo.”
Ján Werich

Ľudia túžia po bohatstve a mysliac si, že ide o peniaze, robia všetko preto, aby ich zarobili. Akýmkoľvek spôsobom. Okolo nás je veľa príkladov, že sa pri tejto činnosti mnohí vzdávajú Pravdy, Čestnosti, Priateľstva, Lásky, Rodiny, či vlastného dobrého mena.
Cesta ku skutočnému bohatstvu ide cez Pokoj v mysli, srdečnosť, skutočné čestné partnerstvo, prechádza sa ňou s Láskou a Porozumením a výsledok je Spokojnosť so samým sebou pri pohľade do minulosti.
Ak to tak nie je, Werich má pravdu.S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.