Staroslovienska Bukvica

Views: 27

Doteraz bol štedro pestovaný mýtus o primitivizme našich Predkov, či progrese – ak už nejaký bol – len vďaka cudzincom. Novými objavmi, alebo lepšie povedané odhaleniami sa však táto ,,pravda“ o našich predkoch výrazne mení.

Stáročia nikto nepopiera, že my Slovieni sme na našom území mali svoj vlastný písomný systém – Starosloviensku Bukvicu. Vždy sa nám však snažili nahovoriť, že nám ju zostavili cudzinci. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký náš vlastný písomný systém naozaj je.

Svojou podstatou je to systém Obrazový, lebo bukvice nemajú iba fonému, ale v textoch sú vždy uložené Obrazy. Obrazy sú totiž súčasťou všetkých starých písomných systémov.

Zvládnutím Staroslovienskej Bukvice dostávame možnosť priamo čítať staré texty, ktoré pred 1000 a viac rokmi mohol napísať aj náš vlastný Predok, ale vďaka systematickej zámene Staroslovienskej Bukvice za latinku, sérii cielených, postupných úprav jazyka a nahradením Védického Svetoponímania náboženským Svetonázorom bola vytvorená medzi našimi Predkami a nami umelá bariéra. Bariéra nám znemožnila priamo čítať staré texty.

Kto chce naozaj pochopiť korene nášho Slovanského pôvodu, potrebuje študovať nie knihy o Slovanoch a Slovienoch, ale mal by sa dostať ku knihám, ktoré Slovania a Slovieni písali. To je kľúč k Pravdivým informáciám.

Preto je na správne pochopenie potrebná aj hlboká znalosť Staroruskej a Slovanskej Kultúry. K tomu je potrebné študovať Starosloviensku bukvicu…

Kto chce, ten si cestu k nej určite nájde.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.