Laduška (ЛАДУШКА)

Naučiť sa vnímať význam slov je veľmi dôležitý krok, pretože človek je vtelené SLOVO. Ľudské zdravie priamo závisí od toho, aké slová v ňom boli zosilnené od jeho príchodu do tohto života. 

LADUŠKA, toto staré, krásne slovo nie je v súčasnosti tak často počuť. Vytvára sa z pojmu Lada a konceptu Duše. Žiaľ, LAD je v súčasnosti ďaleko od ľudí a len málo z nich vníma srdcom. Toto nádherné slovo sme zabudli a do určitej miery je zničené. 

LADUŠKA znamená harmóniu Duše. Je tu skrytá jemnosť a láskavosť. Všetky tieto vlastnosti sú základom života. Ak je v duši sú-LAD, sme zd-RA-ví. 

Dlho predtým naši vzdialení predkovia si veľmi cenili sú-LAD a jemnosť v živote. V tom čase ešte neexistoval žiadny priemysel schopný produkovať obrovské množstvo drog a ľudia sa snažili pozorovať a chápať samotný základ života, jeho pôvod a zároveň sledovať to, čo je schopné posilniť a zničiť život pri zdroji. Poznať základy života, vedieť, čo ho dokáže ničiť alebo naopak podporovať a posilňovať, bolo najdôležitejšie. 

Napriek tomu, že v modernom svete rastie počet zdravotníckych zariadení, ale ich technické vybavenie zdravie ľudí nezlepšuje. Inak, prečo by sa stavalo viac a viac nových nemocníc. To znamená, že niečo v spôsoboch pomoci ľuďom je stratené. Toto je strata DUŠE človeka. 

Tvorcovia vedeckého prístupu sa rozhodli vylúčiť z nášho života DUŠU. V dôsledku toho odmietajú vedomosti, ktoré ľudia zhromažďovali po mnoho storočí. Výsledkom je, že je ťažšie a ťažšie zostať zdraví. Ľudia uverili viac technickým zariadeniam ako sebe… viac chemickým ,,liekom” ako schopnosti samouzdRAvenia v súLADe s príRODou.ZDROJ: https://www.slovanskenoviny.sk/%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-ladushka/?fbclid=IwAR0vcdyX04kksYyNo958bRQ9THSnjwJ38SMo_uqcLxuVYvTyqtgaEhqL-Kc&amp

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.