My a Slovensko

Views: 1

Dejú sa veci. Sami to vidíte. Sú tu sily, ktoré nám chcú odobrať spolupatričnosť k Rodu a národu, no sú tu aj Sily, ktoré nás k Rodu a národu prinavracajú. Všetko sa zrýchľuje… všetci pritvrdzujú… sú ochotní urobiť čokoľvek, aby ovládli, čo nie je ich… a od nás chcú, aby sme sa rozhodli. Súhlas potrebujú! A je vidieť, že je im jedno, k čomu. Je tu už toľko tém, ktoré nás odvádzajú od podstaty… čo je tou Podstatou? ŠŤASTNÝ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.

No My riešime množstvo NE-podstatných tém… našu myseľ naplnili Strachom a teraz nás chcú ochrániť. A odstrániť tých, čo majú iný názor. Mnohí súhlasia s touto víziou a mnohí nie. A teraz je rad na nerozhodnutých. Tí nerozhodnutí majú čím ďalej, tým väčší chaos. Volajú to tlak. Vraj sa na nich vyvíja tlak. No je to len ČAS ROZHODNÚŤ SA.

Nastal čas sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, čo chceme s našim Slovenskom urobiť. Či ho odovzdať iným národom, aby nás spravovali, alebo si ho začneme spravovať sami. Vy rozhodnutí, či už pre jednu, alebo druhú alternatívu, už viete, čo chcete. Teraz sa ešte potrebujete rozhodnúť aj vy – NEROZHODNUTÍ.

Rozhodnite sa srdcom

s úctou milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.