Sloboda, alebo otroctvo ?

Objavil som zaujímavý článok… skôr úvahu. Autor tu polemizuje nad témou závislosť a poňal to veľmi zaujímavo. Vychádza mi z toho to, že ľudia síce túžia po slobode, no omnoho viac, ako po slobode túžia po závislosti…

Vezmime to úvahy, že SLOBODA je schopnosť nič nepotrebovať. Existujú situácie, v ktorých môže človek o sebe povedať, že je slobodný a nezaujatý pozorovateľ. Jednoducho nepotrebuje zasahovať. Takže schopnosť nepotrebovať máme každý. Poďme však ďalej.

Na prvý pohľad sa zdá, že človek vzhľadom k tomu, že je so životom aktívne prepojený, nemôže dosiahnuť absolútnu nezaujatosť (absolútnu slobodu). To je síce pravda, ale medzi absolútnou nezaujatosťou a očividnou veľkou zaujatosťou je ešte široká škála pohľadov zahrňujúca vysoký nadhľad vyspelosti, až po prízemnosť klasického otroka.

Veľká miera otroctva (závislosti) postupne degraduje aj inteligenciu, ktorá nemá šancu vystúpiť k požadovanému nadhľadu. Skryté otroctvo predstavuje závislosť, ktorá má rôzne formy a druhy. Závislosť (otroctvo) môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín:
– materiálna
– telesná
– duševná

MATERIÁLNE OTROCTVO

Vzťah človeka k materiálnym statkom sa dá veľmi jednoducho odhaliť, pretože človek nedokáže zakrývať to, čo v skutočnosti miluje. Túžba po luxuse a honba za peniazmi je jasnou prioritou. Skromnosť materialista považuje za veľkú brzdu svojich plánov. Hodnotí všetko zásadne cez peniaze.

TELESNÉ OTROCTVO

Otroci tela sú tiež jasne viditeľný. Sexuálny pud je tak silný, že rozum ho často nedokáže ovládnuť a človeku väčšinou komplikuje život. Neschopnosť ovládať telo je badateľná aj u ľudí, ktorý si vlastnou zásluhou privodili obezitu. Chute v ústnej dutine sú silnejšie ako rozum, ktorý dobre vie, že si v skutočnosti ubližuje. Telo vládne aj u alkoholikov, fajčiarov, narkomanov a pod. Medzi otrokov tela môžeme zaradiť aj ľudí, ktorí sú posadnutý svojim výzorom (väčšinou ženy).

DUŠEVNÉ OTROCTVO


Sem patria všetky druhy psychických porúch a závislostí, ktoré myseľ nedokáže prekonať, aj keď si to často vie priznať. Tento druh otroctva zahrňuje širokú škálu závislostí, ktorých sa človek väčšinou nedokáže zbaviť počas celého života. Závislosť na človeku, závislosť na láske, závislosť na počítačových hrách, atď.. Aj nemateriálna a netelesná závislosť dokáže človeka poriadne zotročiť a degradovať jeho rozumové schopnosti.

Klasický človek je väčšinou spútaný všetkými týmito tromi hrubými lanami, ktoré neumožňujú inteligencií získať vysoký nadhľad. Ako vidíme, človek môže byť spútaný množstvom rôznych závislostí, ktoré ho viac alebo menej obmedzujú v tom, aby sa mohol vyhlásiť za slobodnú bytosť.

Takže už ostáva len jedno. Vedome pracovať na svojom vlastnom vývoji, aby sme sa čo najviac priblížili slobode, ktorú tak každý ospevuje. Dosiahnuť ju  – to je úloha každého z nás.ZDROJ: http://www.cesta301.sk/optika.html?fbclid=IwAR3Yf_Yvl6Ay66jSPbh-tf2F4muoe5BEuhvljkXGoQcfT1QP-Uqcg0GGFNo

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.