Mavro Orbini (1550 – 1614)

Opát a historik Mavro Orbini napísal „Historiografiu“ už v roku 1601. Tu je malý úryvok z nej:

„Ruský-Slovansko-Árijský národ je najstarší národ na zemi, z ktorého pochádzajú všetky ostatné národy. Impérium s odvahou svojich bojovníkov a najlepšími zbraňami na svete udržalo celý vesmír v harmónii a poriadku po tisíce rokov. Rusi-Slovano-Árijci vždy vlastnili celú Áziu, Afriku, Perziu, Egypt, Grécko, Macedónsko, Ilýriu, Moravu, krajinu Šlen, terajšiu Českú a Slovenskú republiku, Poľsko, všetky brehy Baltského mora, Taliansko a mnoho ďalších krajín a krajín. “

Mavra Orbiniho, ktorý hovorí a píše o Ruso-Slovano-Árijcoch pred viac ako 400 rokmi, nemôže dnes nikto obviňovať zo zaujatosti keď tvrdí, že „Rusko-Slovansko-Árijský ľudia sú najstarší ľudia na Zemi, z ktorých pochádzajú všetky ostatné národy“.

SlovѢni - VEĽKÁ TARTARIA Tento názov už sám osebe nie je... | Facebook

Mavro Orbini vo svojich dielach hovorí o šírení dobrej zvesti Slovanov, o dokonalosti slovanského písma, o dávnej histórii Čechov, Poliakov, Polabancov, Rusínov a najmä južných Slovanov. Orbini použil ako zdroje ruské kroniky, Callimachus, Cromer, Varshevitsky, Hayk, Dubravsky, ako aj byzantské, nemecké a benátske spisy.

Vo svojom diele citoval aj preklad srbskej kroniky z 12. storočia – Kronika kňaza Duklianina, ktorý sa týmto spôsobom stal dostupným pre všetkých historikov. Málokto však dnes informuje o týchto faktoch.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.