Prečo Rusi a Bulhari mali zákaz vstupu do etruských siení Vatikánu

Views: 41

Ešte pred sto rokmi Rusov a Bulharov nevpúšťali do etruských siení, a to najmä pokiaľ boli v skupinách. Milovníci literatúry, dokonca aj stredoškolskí študenti, ktorí mali v čerstvej pamäti ešte hodiny staroslovančiny, pri pohľade na etruské nápisy zostali prekvapení.

Bez väčších problémov začínali čítať etruské písmená zprava doľava, zľava doprava, kdekoľvek, kde uvideli nápis – na tanieri, helme, zrkadle. Pre ľudí bolo vyriešenie tajomstiev radosť a ako viete, to je najhoršia vec pre odborníkov na etruský jazyk – čo ak vyriešia záhadu!

Pred sto rokmi Rusi a Bulhari chápali a mohli čítať texty, pretože iba so znalosťou vtedajšej abecedy, nehovoriac o staroslovančine, gréčtine a latinčine, pochopili, že jedno písmeno môže znamenať slovo aj slabiku. V tom čase bolo v abecede viac písmen, takže intuitívne dekódovanie bolo oveľa jednoduchšie ako v súčasnosti. Reforma ruského jazyka spôsobila, že myslenie sa stalo plochým a lineárnym, eliminovala sa rôznorodosť, zložitosť a rozsah chápania.

Časopis “Etruscan studies”, ktorý vychádzal vo Florencii od roku 1927, pravidelne publikoval práce “vynikajúcich výskumníkov” z rôznych univerzít po celom svete, ktorí “pracovali” celé roky v pote tváre nad záhadami dávneho národa. V tomto prípade je hlavným problémom – pôvod Etruskov a ich jazyk. Avšak skutočnosť, že už na začiatku 19. storočia niekoľko prominentných vedcov S. Chiampi, A. Čertkov a F. Volansky dokázali slovanský pôvod jazyka a kultúry Etruskov, ako keby „odborníci“ nevideli. Ako aj diela súčasných vedcov P. Oreškina a G. Grineviča.
Chiampi, Čertkov a Volansky dešifrovali etruské texty tak brilantne, že je jednoducho nemožné pochybovať o správnosti ich metódy čítania. Je iba možné predstierať, že nič také nebolo.

V záujme spravodlivosti je potrebné poznamenať, že mnohí významní predstavitelia Talianska, historici, hovorili otvorene o slovanskej povahe Etruskov. Napríklad taliansky Jovan de Rubertis v článku „Slovanské osady v Neapolskom kráľovstve“ uvádza, že v roku 1468 Slovania založili v Taliansku tieto mestá: Montemiro, Sanfelice, Tavenna, Seritello.
“Etruskovia zaviedli v Taliansku zákony, boli prví vo filozofii, geometrii, žreci, stavitelia miest, chrámov, vynálezcovia vojenských strojov, lekári, umelci, sochári, agronómovia …” F. Dempster, taliansky historik (1619)

V slovníku Stephanusa Byzantinusa (527 – 565) sa uvádza, že “Etruskovia sú slovanským kmeňom”. Etruskovia sa nazývali Rassénami, Rasou. V dôsledku toho má aj písmo názov “Rassénske obrazovo zrkadlové písmo (molvica)”.
Talentovaný dešifrovateľ starovekých jazykov P. Oreškin v knihe „Babylonský fenomén“ tiež poukazuje na zvláštnosť rassenského písma – zrkadlového obrazu. Oreškin tieto šikovné techniky nazýva zložitým systémom starovekých Rassénov.

Etruskovia stavali mestá z dreva a kameňa, vybavili ich vodovodom a systémom komunikácií, ovládali umenie dobývať rudu, metalurgiu a všetky druhy remesiel. Obľubovali sa kúpať v kúpeľoch a saunách, nosili husté dlhé brady, vykonávali rituály spaľovania mŕtvych a uctievali si ich pamiatku, podobne ako Rusi. Tvorili veľké umelecké diela a vyzdobovali verejné miesta.

Talianske múzeá a súkromné ​​zbierky sú napchaté úžasným etruským umením. Pred viac ako dvetisíc rokmi ovládali Etruskovia takmer celý Apeninský polostrov, boli vládcovia západných morí, preto sa vyznali v obchode, navigácii a v stavbe lodí. Talentovaní a zruční ľudia národa Etruskov pracovali, tvorili a vytvorili základ pre vychvaľovanú kultúru “Starovekého Ríma”.ZDROJ: https://www.biosferaklub.info/preco-rusi-a-bulhari-mali-zakaz-vstupu-do-etruskych-sieni-vatikanu/?fbclid=IwAR2HC1UCR3qXR5oESI8HtERc1IfId118GUYqCJ8xyG__7ES8bnMVE4vWCDk

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.