Slová s koreňovým základom NAV

Views: 6

V predchádzajúcom článku som načrtol 4 koreňové základy:
NAV, JAV, SLAV a PRAV,
alebo tiež NAVI, JAVI, SLAVI a PRAVI
,ktoré si postupne vyJAVíme v slovách, ktoré úplne bežne používame v našej reči.

Začnime teda od najnižšej úrovne Svetov a to Svetom NAV.
NAV je svetom minulosti, svet zašlých vecí, tzv. astrálny svet. Chýba v ňom Sila na preJAVenie sa v tejto našej JAVnej realite, ktorú vnímame ako náš reálny svet.

Veľmi dobrým príkladom je slovo únava
U-NAVA –
u toho spomínaného Sveta NAV.
Vždy, keď na základe vašej nesprávnej činnosti dôjde k disharmónii vo vašom organizme, vo vašom tele, prichádza stav U-NAVA = únava. Unavený človek je tak umordovaný a utlačený, že sa jeho energetický, emočný, duševný stav ocitá blízko nižšieho sveta NAV. Dávajte si pozor na stav ú-navy.

Ďalším slovom, ktoré si môžeme s pochopením vySVETliť je slovo nenávisť.
NE-NAVI-SŤ
Slabika NE – predstavuje nesprávny, alebo negatívny prístup k veci. Správnejšie vysvetlenie je nesprávny prístup k Múdrosti našich Predkov. Slabika NE sa často zneužíva na podprahové zneužívanie zamerania pozornosti ľudí. To si vysvetlíme inokedy.
Čo je NAVI, to už vieme.
Písmeno S – vyjadruje prechod energie do matérie cez slovo, v tomto prípade slovo s negatívnym, nenávistným obsahom. Písmeno S vyjadruje aj krok k realizácii myšlienky.
No a písmeno Ť vyjadruje, že je to potvrdené ľuďmi.
Jednou vetou: Nenávisť je nesprávny prístup k situácii, k ľuďom… je to nazeranie na veci cez svet NAV a odtiaľ vyťahujeme energiu do nášho JAVného Sveta, čím realizujeme to, čo nie je sPRAVne (zo sveta PRAV)

Je ešte jedno zaujímavé slovo, ktoré ma upútalo a to navigácia.
NAVI-GÁCIA
NAVI
– miesto, ktorého sa chcete dostať ďalej do svojho cieľa
Písmeno G – odovzdávanie poznania, proces k výsledku
Písmeno A – počiatok, pôvod, podstata nového
Písmeno C – cieľ (snaha cieľ dosiahnuť)
Písmeno I – energo-informačný tok
Písmeno A – počiatok, pôvod, podstata nového
Jednou vetou: Navigácia vyjadruje schopnosť dostať sa z miesta kde som, cez odovzdané poznanie a proces k výsledku – k podstate nového, do svojho cieľa, zabezpečený dostatkom informácii.


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.