Slová s koreňovým základom JAV

Views: 2

Po prečítaní predchádzajúcich dvoch článkov je vám už jasné, že JAV je jeden zo štyroch svetov, NAV, JAV, SLAV a PRAV.

Svet JAV
je fyzický svet, svet ľudí a živých bytostí, v ktorom práve žijeme, svet Prítomnosti a tvorenia na fyzickej úrovni.

Pozrime sa teda, čo nám chcú povedať slová, ktorých koreňový základ je JAV. Všimnite si, ako úzko súvisí význam slov s názvom sveta JAV a jeho charakteristikou.

Napríklad slová obJAV, obJAVené, obJAVovanie – vyjadrujúce to, že sa našlo, alebo hľadá niečo, čo je tu, v našom JAVnom svete. Vedci sa neustále snažia niečo obJAViť.

Alebo aj sa niečo, alebo niekto niekde len tak obJAVí, obJAVuje – zJAVne to vyjadruje, že sa to zJAVilo v tomto, pre nás reálnom priestore.

Keď sa niekto preJAVil, preJAVuje, ukázal, aký je v tejto realite. Odhalil niečo – vyjAVil niečo, čo doteraz nebolo úplne zJAVné. Alebo ste svedkom nejakého prírodného JAVu, či iného zJAVu

Pozrime sa na slovo preJAV. Vyslovte ho v slabikách: pre-JAV. Pre tento svet JAV, v ktorom žijeme. Každý preJAV je snahou niečo zviditeľniť, ukotviť to tu, v tomto časopriestore.

A ešte ma napadlo divadelné JAVisko, ktoré tiež slúži na preJAVenie rôznych príbehov.

Pozorujte, čo počujete… pozorujte, čo rozprávate… aké slová používate a čo v skutočnosti vyjadrujete. Vedomá komunikácia vás posunie ďalej…


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.