Slová s koreňovým základom SLAV.

Na začiatku si pripomeňme informáciu z prvého článku tento série, že Svet SLAV
je svet vysokých energií, svet našich Predkov, svet tvorenia na mentálnej úrovni svet.

O Slovanoch sa často píše, že sú to SLAVovia, či SLAViani, lebo ich vierovyznanie je založené na SLÁVení svojich Predkov. Preto to známe SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH PREDKOV NAŠICH! Sme tí, ktorí SLÁVIA svojich SLÁVnych Predkov.

A tak máme v bežnej reči zaužívané slová, ako SLÁVnosť, oSLAVa a všetky odvodené slová na tému SLÁVenia, vyjadrujúce radosť z minulých dôležitých udalostí v našom živote, živote rodiny, či celého rodu, alebo národa. Zároveň slovo SLAV, alebo SLÁVA nesie v sebe napojenie na vyššie svety, zvlášť na Svet našich Predkov – Svet SLAV. Takže keď niečo oSLAVujete, zanechávate vo svojom rode odkaz radosti pre vašich potomkov a zároveň formou SLÁVenia odovzdávame informáciu našim Predkom, že my, ich potomkovia sme plní radosti.


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.